Ikke så rart de jubler. De har nemlig fått 100 000 kroner

PORSGRUNN: Der du bor – Grenlands styre bevilget nylig kr. 100.000,- til forsterket innsats blant barn og unge på Herøya.