Vil bygge 50 ladestasjoner, men vil ha slutt på gratis lading

BETALING FOR LADING: Nå planlegges det flere kommunale ladestasjoner for elbil i Porsgrunn. Men det kan bli slutt på gratis lading.

BETALING FOR LADING: Nå planlegges det flere kommunale ladestasjoner for elbil i Porsgrunn. Men det kan bli slutt på gratis lading. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

PORSGRUNN: Rådmannen vil etablere 50 nye kommunale ladestasjoner for elbil. Men han mener det nå bør bli brukerbetaling og privat drift av anleggene.

DEL

Rådmannen mener utviklingen i bilmarkedet samt kravene i parkeringsforskriften gjør det helt nødvendig for Porsgrunn kommune å gire opp etableringen av ladestasjoner for elbil.

I dag er det 18 kommunale ladepunkter for el-bil. Disse er fordelt på totalt 1530 kommunale parkeringsplasser. Dette tilsvarer en andel på 1,2 prosent. Men i den nye parkeringsforskriften er det krav om opptil 6 prosent ladestasjoner for el-bil.

- Slik situasjonen er i dag, vil et mer korrekt antall ladestasjoner være cirka 50 plasser, skriver rådmannen i saken som nå skal behandles av politikerne. 

Det pekes også på at dagens ladepunkter er utdaterte og må byttes ut.

Ønsker privat drift

I dag betaler kommunen for strømmen på ladepunktene. Men rådmannen mener markedet har utviklet seg slik at det nå er et kommersielt grunnlag for dette. Han sier også at driften av ladestasjoner ikke nødvendigvis er en kommunal kjerneoppgave.

- For å kunne tilby god nok kapasitet, vil det være ønskelig at det etableres brukerbetalte ladestasjoner hvor du betaler per minutt du er tilkoblet ladestasjonen. På denne måten vil det innby til mer flyt på parkeringsplassene, da det vil være naturlig kun å stå på parkeringsplasser med ladestolpe så lenge bilen lader, heter det i sakspapirene.

Rådmannen ønsker derfor at det settes i gang en en anbudsprosess for å få inn kommersielle aktører til å etablere og drifte ladestasjonene. Det er også planlagt at en lignende ordning i Skien kommune.

Millioninvestering

Men etableringen av nye kommunale ladestasjoner vil bety kostnader for Porsgrunn kommune. Totalt beregnes kostnadene til å være rundt to millioner kroner. De månedlige driftskostnadene anslås til rundt 35 000 kroner.

Her er det ikke tatt høyde for inntjening via betaling for ladetjenestene, så driftskostnadene vil derfor kunne dekkes av en mulig inntekt.

- Driften av ladestolpene forventes å være brukerfinansiert, mens investeringskostnaden kan finansieres av kommunen. Slike investeringer krever økte bevilgninger til formålet, skriver rådmannen.

Han anslår at den nye ordningen kan iverksettes fra 2019.

Flere hurtigladere

I sakspapirene påpekes det at hurtigladestasjoner i all hovedsak bygges basert på den nasjonale planen for infrastruktur. Og at dette derfor ikke er noe som vil kunne inngå i anbudsprosessen.

Porsgrunn har i dag hurtigladestasjoner på Telemarksporten, ved Kiwi på Herøya og ved McDonalds på Hovenga. Det opplyses at det nå jobbes med å få flere hurtigladepunkter i Grenland. Men plassering av disse er avhengig av kapasiteten på strøm.

Artikkeltags