Høgskolen tilføres millioner

KREVENDE ØVELSE: Fram til nå har ikke HiT klart å hente hjem noe av de 17 milliardene Norge har bidratt med til EUs forskingspott. – Dette er en krevende øvelse, sier HiT-rektor Kristian Bogen, som nå vil ansette en egen EU-koordinator.
FOTO: ARILD HANSEN

KREVENDE ØVELSE: Fram til nå har ikke HiT klart å hente hjem noe av de 17 milliardene Norge har bidratt med til EUs forskingspott. – Dette er en krevende øvelse, sier HiT-rektor Kristian Bogen, som nå vil ansette en egen EU-koordinator. FOTO: ARILD HANSEN

Artikkelen er over 5 år gammel

PORSGRUNN: Høgskolen i Telemark (HiT) får 10 millioner av Telemark fylkeskommune. Pengene skal blant annet finansiere en egen EU-koordinator, for å slo kloa i noen av de 70–80 milliarder euroene EU har i sin enorme forskningspott.

DEL

For to år siden bevilget Telemark fylkesting 10 millioner kroner til Høgskolen i Telemark (HiT). Høgskolen ble da bedt om å lage en konkret plan for hvordan pengene skal brukes, og nå er planen omsider godkjent.

– Målet med pengestøtten er å støtte opp om og øke kunnskapsproduksjonene i fylket. Vi håper dette skal bidra til vekst i arbeidsplasser, sier rådgiver Otto Christian Dahl i fylkeskommunen.

De 10 millionene skal i grove trekk brukes på én stipendiatstilling, forsterking av forskergruppene tilknyttet doktorgradsutdanningene og en egen EU-koordinator.

– Vi håper at de kan øke forskningsinnsatsen og kunnskapsprosjekter ytterligere i Telemark med dette – til det beste for hele fylket, sier Dahl.

VIKTIG TILSKUDD

HiT-rektor Kristian Bogen er svært glad for midlene.

– Dette er et viktig tilskudd i arbeidet med å utvikle kvalitet i utdanningen og forskningen. Pengene er det eneste eksterne tilskuddet HiT har fått i fylket de siste 10 årene.

– De siste 10 årene har vi hatt mål om å utvikle universitetsfunksjoner og -status. Og da har vi jobbet med å hente inn ekstern finansiering. Det har vært svært krevende, og det er kun fylkeskommunen som har bidratt med midler i dette arbeidet. Så vi er selvsagt veldig glad for disse 10 millionene, sier Bogen.

EU-MILLIARDER

Noe av pengene skal øremerkes som lønnsmidler til en EU-koordinator i halv stilling i tre år. Det blir en person som skal arbeide med søknader om forskningsmidler fra EU. Totalt ligger det mellom 70 og 80 milliarder euro i denne forskningspotten. Og her har Norge har bidratt med 17 milliarder kroner.

– Regjeringen har bedt høyskoler og universiteter om å hente hjem igjen så stor andel som mulig. Men dette er en krevende øvelse, og et felt hvor vi har lite kompetanse, sier Bogen.

Foreløpig har ikke HiT fått en krone av disse EU-midlene, men med egen EU-koordinator håper han altså at noe av forskningsmidlene skal tilfalle skolen. Styrkingen av forskergruppene skal også munne ut i flere forskningsmidler, håper rektor.

– Vi har 12–14 forskergrupper, og de gruppene som lykkes med å hente inn eksterne midler, fra Norge eller EU, skal belønnes med midler fra disse 10 millionene fra fylkeskommunen, sier Bogen.

FLERE ARBEIDSPLASSER

Denne uka skrev også Høgskolen i Telemark og Telemark fylkeskommune under en ny partnerskapsavtale. Målet med partnerskapet er å ta initiativ til en kunnskapsbasert nærings- og samfunnsutvikling i regionen i samarbeid mellom kunnskapsmiljø, næringsliv og offentlig sektor.

– Samarbeidet skal bli mer aktivt og tydeliggjøre vårt felles ansvar for regional utvikling. Sammen kan vi identifisere prosjekter som kan bidra til vekst i fylket vårt og gi flere arbeidsplasser. Vi ønsker også å komme tettere på videregående skole. Slike initiativ åpner avtalen opp for, sier Bogen.

– Telemark fylkeskommune ser på høgskolen som en viktig og god samfunnsaktør. Og vi ønsker å være med på å synliggjøre det gode arbeidet høgskolen gjør, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen i en pressemelding.

Artikkeltags