Det opplyser kommunen på sine hjemmesider.

- Porsgrunn er blant de kommunene som har vært lengst rammet av streiken. Streikeretten er en del av vårt demokrati. Samtidig må vi ivareta barna oppi det hele, sier ordfører Robin Kåss.

Les også

– Vi har mottatt telefoner fra bekymrede foreldre

- Vi håper derfor at disse dispensasjonene blir innvilget, og vi vil fortløpende vurdere flere dispensasjonssøknader, sier han.

Oversikten under viser berørte skoler i Porsgrunn. Tallene viser hvor mange ansatte som er tatt ut ved de forskjellige fasene av streiken. Tallene er hentet fra Utdanningsforbundet.

PORSGRUNN KOMMUNE Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7
Borge skole
1


9 9
Brattås skole
7 5
Brevik oppvekstsenter avd skole
7 7
Grønli skole
1


10 11
Heistadskolene avd barn
1


13 9
Heistadskolene avd ungdom

29

1
Kjølnes ungdomsskole
24 1Klevstrand skole
6 7
Lyngvegen barnehage
1
Myrene skole
7 6
Stridsklev skole
10 6
Stridsklev ungdomsskole

13

1
Tveten skole
1


6 6
Tveten ungdomsskole

18Vestsiden skole
2 10

12 12

I tillegg streiker 50 lærere på Porsgrunn videregående skole og 5 på fagskolen.

Presset øker

Den siste uka har kravet om at det må bli slutt på streiken, tiltatt i styrke.

* Foreldreutvalget for grunnskolen har bedt regjeringen gripe inn med tvungen lønnsnemnd.

* Barneombudet har gitt uttrykk for bekymring. Har bedt Kunnskapsdepartementet skaffe oversikt over hvordan streiken påvirker elevenes rettigheter.

* SOS barnebyer mener psykisk helse må tas med i vurderingen om liv og helse er truet.

* Mental helse ungdom og Elevorganisasjonen har bedt regjeringen om å komme på banen.

* Nettavisen skrev på lederplass at det er på høy tid at staten griper inn med tvungen lønnsnemnd i den «meningsløs utmattelseskrigen». VG kaller i en kommentar streiken for «uforsvarlig».

* Medier både lokalt og nasjonalt har intervjuet unge som mister undervisning. Flere gir uttrykk for bekymring for hvordan streiken påvirker skolehverdagen i dag, men også for hvordan manglende undervisning vil slå ut senere – for eksempel på eksamen.