Gå til sidens hovedinnhold

Ny kirkeklage avvist

Artikkelen er over 3 år gammel

PORSGRUNN: En ny kirkeklage er avvist. Denne gangen er det Fylkesmannen som konkluderer.

Det gjelder en klagesak innkommet i forbindelse med igangsettingstillatelse for grunn- og fundamenteringsarbeider for Østre Porsgrunn kirke.

Klagen går på kommunens administrative vedtak i juli.

Feil på feil

"Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke", ved advokat Johan Henrik Frøstrup, påklage vedtaket; det gikk på feil lovanvendelse, feil i saksbehandling og feil i skjønnsutøvelsen.

En innvending var hensynet til gravkjelleren: "Igangsettingstillatelsen vil medføre at gravkjelleren som bestående byggverk og kulturminne vil være ugjenkallelig tapt".

En ja-lov

Fylkesmannen gir en innrømmelse: "Det at det ble gitt igangsettingstillatelse før samtykket fra Kulturdepartementet forelå, er derfor en formell saksbehandlingsfeil". Men feilen ble avhjulpet ved at saken faktisk ble sendt departementet.

Fylkesmannen gjør i sin behandling oppmerksom på at byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er en "ja"-lov - søknaden imøtekommes om den ikke er i strid med loven.

Ikke grunnlag

Det går dessuten fram at det er vurdert flere alternativ for bevaring av gravkjeller og grunnmur - og at det er utarbeidet en plan for å ivareta de kulturhistoriske minner.

Konklusjonen fra Fylkesmannen:

Arbeidene vil ikke bryte med reguleringsbestemmelsene. Det er ikke grunnlag for å gå mot kommunens vedtak.