Ønsker å kutte ned på trafikken

BEKYMRET: Arne Ellefsen og Helge M. Pedersen er bekymret for planen som har vært oppe når det gjelder Frednes i Porsgrunn. De venter på en ny.

BEKYMRET: Arne Ellefsen og Helge M. Pedersen er bekymret for planen som har vært oppe når det gjelder Frednes i Porsgrunn. De venter på en ny. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

PORSGRUNN: – Mer biltrafikk må det ikke bli på denne veien.

DEL

Arne Ellefsen og Helge Pedersen i Sundjordets idrettsforening er ikke i tvil.

De har siden i fjor engasjert seg i saken om ny reguleringsplan for Øvre Frednes i Porsgrunn, ikke langt i fra Down Town.

Hensikten med planen er å utvikle Øvre Frednes som boligområde med felleslokaler for «ung eldre». I dette inngår 40 boligenheter. Omgivelsene til den historiske villaen skal ivaretas, og det legges opp til benyttelse av uteområdene.

– Maristien var tatt med i reguleringsplanen, og det lå i korta at denne veien skulle benyt

tes som adkomst til det nye boligområdet, opplyser Arne Ellefsen.

– Vi sendte et brev i desember i fjor til kommunen. og fikk til slutt et møte med saksbehandleren i februar.

I brevet heter det blant annet at «Sundjordets idrettsforening føler 'angrep' fra alle sider...»

I tillegg var budskapet at om adkomst til 40 nye boliger gikk via Maristien, som er en smal gate mellom Evangeliehuset og idrettsanlegget, ville det bli trafikkaos.

Trær i veien

– I møtet med saksbehandleren kom det fram at en alternativ adkomst ikke var mulig fordi det stod noen bevaringsverdige trær i veien. Å sette slike trær opp mot sikkerheten for barn og unge, er å gå for langt, uttaler Helge Pedersen.

For det er barnehage i område, og naturligvis er det mange unge som benytter idrettsplassen, disse blir ofte kjørt av sine foreldre.

I et brev som ble sendt i februar går det fram at det til tider er tett med parkerte biler og trafikk, men at dette til nå har vært taklet med smidighet.

– Vi har ventet på kommunens nye reguleringsplan i mange uker nå og håper virkelig at den kommer snart og tar hensyn til våre ønsker.

Og saksbehandler John Lium har gode nyheter å komme med:

– Ja, saken kommer opp i neste møte i utvalget for plan og kommunalteknikk. Planområdet er utvidet, og det blir en ny førstegangsbehandling.

– Hva med Maristien?

– Den kan jeg ikke si noe mer om før dokumentene er lagt ut.

Politiker Sverre Siljan i By og nærmiljøpartiet bedyrer at han og flere av de andre politikerne er opptatt av trafikksituasjonen på Frednes.

– Jeg er for egen del også skeptisk til bolighøydene og er opptatt av at det må tas hensyn til båtplasser og idrettsanlegg.

Møte i plan og kommunalteknikk er berammet 19. mai. Sverre Siljan sitter her.

Artikkeltags