Det er vurderingen til Kristin Saga, som er regiondirektør i NHO Vestfold Telemark.

Og det handler om NHOs kommune-NM som arrangeres årlig, og organisasjonen har rangert landets kommuner «etter lokal vekstkraft og attraktivitet basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demokrati, kompetanse og kommunal økonomi».

Framgang for Skien

– Skien har også markert seg med et byks fra 117. til 108. plass, sier Kristin Saga.

– Mens mange av kommunene i andre deler av regionen gjør det mindre bra. Det viser jo det samme som over hele landet, at det er byområder som scorer best i kommune-NM; det betyr jo ikke at det ikke er veldig bra å bo i de andre kommunene, eller at bedriftene ikke lykkes der, men de forholdene vi måler, som for eksempel tilgang på arbeidskraft og netto tilflytning, er lettere i byene.

Vinje og Bamble

Saga nevner flere positive trekk i Telemark, som at Vinje er inne blant topp 100.

– Det skyldes positive utslag på arbeidsmarkedsindikatorer som måler andel sysselsatte og andel arbeidsløse/uføre.

Bamble har gått opp fra plass nummer 153 til 124 – det skal skyldes god framgang innen næringsliv, kompetanse og kommuneøkonomi.

– Det er viktig å understreke at kommune-NM ikke er en konkurranse hvor vi setter kommunene opp mot hverandre, men heller se det som en mulighet for bevissthet og gode råd om hvilke områder det bør satses på dersom man ønsker å bli mer attraktive for bedriftene våre.

Finne løsninger

– Hva gjør vi feil med NHO-øyne i Telemark?

– Ingen gjør noe feil. Mye av resultatene skyldes globale og nasjonale trender som man ikke alltid kan motvirke, om urbanisering og fortetting av befolkningen, der det er mer krevende å trekke yngre folk tilbake til distriktene. Eller at det er færre bedrifter i enkelte områder nettopp fordi det er for få med nødvendig kompetanse bosatt der, og sånn sett får du en litt negativ spiral.

– Da er det viktig å fokusere på løsninger som virker, og det synes jeg mange av kommunene våre er gode på.

Løsningen

– Hva må vi gjøre for å bli bedre?

– Jobbe videre for å få ned andelen arbeidsløse i fylket vårt og unngå at flere unge under 30 år ender som uføre. Der scorer vi dårligst i landet.

– Det handler i stor grad om å sørge for at balansen mellom den kompetansen bedriftene har behov for, og det mange kan tilby blir bedre. Det er et paradoks at 6 av 10 medlemsbedrifter hos oss mangler kompetanse samtidig som mange står utenfor arbeidslivet. Dette jobbes det selvsagt med, men det tar tid å snu dette.

For øvrig ble Bærum kåret til Norges mest attraktive kommune – og skal størst lokal vekstkraft, ifølge NHO.

Best i Vestfold og Telemark er Tønsberg med sin 29. plass, Porsgrunn er nest best.