Politiske møter avholdt uten at offentligheten ble informert - viser til koronaforskrift

SKIEN: Politiske møter har vært avholdt i Skien kommune uten at offentligheten og media er informert. Rådmannen viser til ny koronaforskrift som gjør at kommunen kan holde møter uten innkalling hvis ikke tekniske løsninger er på plass.