Gå til sidens hovedinnhold

Godkjenningen av skolen er opphevet

Artikkelen er over 6 år gammel

KRAGERØ: Fylkesmannen har opphevet Kragerø kommunestyres godkjenning av Kragerø skole. Godkjenningen ble gitt i strid med gjeldende normer for klasseromsstørrelse.

Det var foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) ved Kragerø skole som klaget på kommunestyrets vedtak om å godkjenne skolebygningene og uteområdet.

De to utvalgene mente at det ble for trangt for elevene, både innendørs og utendørs, etter at elevene fra Kalstad skole ble flyttet over til sentrumsskolen.

Vedtaket i kommunestyret kom etter at den interkommunale fellestjenesten Miljørettet helsevern i Grenland hadde godkjent skolen.

Sammenslåingen av de to skolene førte til at elevtallet ved Kragerø skole økte fra cirka 350 til snaut 600 elever ved oppstart av skoleåret 2013/2014.

Den «nye» skolen ble for øvrig startet opp høsten 2013 uten at det forelå fornyet godkjenning. Søknaden ble sendt først etter at skolen hadde startet skoleåret, og godkjenningen kom først i slutten av oktober.

GAMMEL BYGNING

Fylkesmannen mener at kommunen har lagt feil norm til grunn, når det gjelder hvor stor plass elevene skal ha i klasserommene. Både kommunen og Miljørettet helsevern i Grenland tok utgangspunkt i at normen var to kvadratmeter netto per elev. Men Fylkesmannen mener at siden det her dreier seg om en skole som delvis består av en bygning som er over 100 år gammel, så skulle 2,5 kvadratmeter blitt brukt som norm.

To kvadratmeter kan brukes som norm når det er god tilgang til tilstøtende grupperom, som gir elevene anledning til varierte arbeidsformer og individuell oppfølging. Da skolen i sin tid søkte om godkjenning, var heller ikke normen på to kvadratmeter oppfylt for alle klasserommene.

Fylkesmannen påpeker dessuten at kommunen ikke har tatt hensyn til blant annet areal til lærerne og innredningen i klasserommene, når netto areal per elev ble beregnet.

OGSÅ I GRENLAND?

Fylkesmannen stiller spørsmål om også skoler i Grenland kan ha blitt godkjent ut fra uriktig arealnorm av Miljørettet helsevern i Grenland, når de legger to kvadratmeter til grunn i sine søknadsskjemaer for skolegodkjenning.

Når det gjelder uteområdene ved Kragerø skole, som FAU og SU mener burde vært fire-fem ganger større, er ikke Fylkesmannen like bastant. Det blir konkludert med at utearealene er små og oppdelte. men at kommunen kan kompensere plassmangelen ved å legge bedre til rette for aktivitet.

Fylkesmannen er imidlertid lite fornøyd med at skolen tillater ungdomsskoleelevene å være inne i friminuttene.

STENGES IKKE

Fylkesmannens opphevelse av skolegodkjenningen vil ikke føre til at Kragerø skole stenges.

– Vi vil nå starte på en ny gjennomgang av skolelokalene, ut fra en ny norm for hvordan arealene skal beregnes. Denne gjennomgangen vil vi også gjøre ved de andre skolene i kommunen, for det er ikke sikkert at de heller oppfyller arealkravene, sier skolesjef Gro Lien.

Hun sier at situasjonen har endret seg en god del ved Kragerø skole siden godkjenningen i 2013.

– Vi har rokert litt på klasserommene, samtidig som en del elever har flyttet til montessoriskolen. Dessuten synker elevtallet i tråd med tidligere prognoser, sier Lien.