Fikses før skolestart

- bra, men ikke bra nok: Leder i aksjonsgruppa, Gordon Kleppe, elevrådsmedlem Dina Karine Gundersen i 6. klasse på Klevstrand skole, Anne Mari Bjurholt i Barnas vel på Herøya og Michel Fouler i «På sykkel i Telemark» er glade for at lyskrysset blir fikset til høsten, men savner undergang.

- bra, men ikke bra nok: Leder i aksjonsgruppa, Gordon Kleppe, elevrådsmedlem Dina Karine Gundersen i 6. klasse på Klevstrand skole, Anne Mari Bjurholt i Barnas vel på Herøya og Michel Fouler i «På sykkel i Telemark» er glade for at lyskrysset blir fikset til høsten, men savner undergang.

Artikkelen er over 5 år gammel

SKIEN: Lyskrysset på Herøyaveien på riksvei 36 skal stå ferdig til skolestart. Både aksjonsgruppa og transportnæringa er glade for det, men de synes det er altfor dårlig at en ikke kan lage en undergang.

DEL

Aksjonsgruppa «Ingen å miste» som jobber for strakstiltak for bedre vei og lyskryss i Herøyaveien på Herøya i Porsgrunn, hadde onsdag ettermiddag innkalt politikere, FAU-representanter, elevrådsrepresentanter fra Klevstrand skole, transportnæringa og Statens vegvesen til et møte på Herøya nærmiljøsenter.

Her kunne byggeleder Kari Tisjø Tveit fra Statens vegvesen fortelle at de setter i gang med arbeidet med krysset så fort skolen slutter. Hun forklarte at de har valgt lyskryss fordi ei rundkjøring ville kostet betydelig mer og tatt mye lengre tid.

– PRIORITERT

– Kjøremønsteret blir det samme som i dag og det blir lysregulert i alle fire punkt. Alt skal være ferdig før den uka dere begynner på skolen, sa Tisjø Tveit.

Mens arbeidet pågår vil det bli enveiskjøring inn til Porsgrunn, mens de som skal ut til E18 må kjøre via Herøya industripark.

– Cirka sju uker er satt av til bygging, så vi prioriterer denne saken, sa Tisjø Tveit, som la til at prosjektet koster cirka sju-åtte millioner kroner.

Daglig leder i Tipp Transport på Herøya, Morten Natedal, mente at krysset er lite fremtidsrettet.

– Det ser fint ut som ei nødløsning. Vi er en region med 100 000 mennesker, og så klarer vi ikke å gjøre det krysset atskilt for gående, syklende og bilene. Det skurrer litt for meg. Og det blir nok lenge til det blir gjort noe mer med det krysset nå, sa Natedal.

- FÅR IKKE LOV Å KRYSSE

Michel Foulier, som driver sykkelopplæring på barneskolene i fylket med «På sykkel i Telemark», var enig i det.

– I et trafikksikkerhetsperspektiv så kan vi ikke overlate mer ansvar til barna, og da må vi ha riktig og trafikksikker infrastruktur, sa Fouler.

Han viste til alle millionene som er brukt på industrien på Herøya, samtidig som en ikke har klart å utbedre dette krysset. Avdelingsdirektør Kjell Solheim i Statens vegvesen sa at en undergang ville ha kostet mellom 50 og 60 millioner kroner, og at et slikt prosjekt ville tatt noen år å ferdigstille. Anne Mari Bjurholt i Barnas vel på Herøya synes det nye krysset som er klart til høsten blir flott.

– Men mine barn vil fortsatt ikke få lov til å krysse det krysset. Jeg håper virkelig ikke at jeg blir pensjonist før vi kan krysse denne veien trygt, sa Bjurholt.

- IKKE TRYGT NOK

KrF, Frp og Ap var representert på møtet. Robin Kåss (Ap) mente også at den beste løsninga på sikt er å få de gående vekk fra trafikken, men han turte ikke å spå hvor lang tid det vil ta. Politikerne takket også for innspillene og engasjementet hos beboerne på Herøya.

Leder i aksjonsgruppa, Gordon Kleppe, sa at det nye lyskrysset blir bra, men at det fortsatt ikke vil bli trygt nok. I begynnelsen av møtet fikk også barna stille spørsmål til politikerne og representantene fra Statens vegvesen. Dessuten fikk rundt 50 barn kontrollert syklene sine av sykkelkyndige.

Artikkeltags