TAs oppslag mandag om politikergodtgjørelser og dobbeltroller i Telemark skapte reaksjoner. Fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer (KrF) er også gruppeleder for KrF i Skien. Dermed blir han også en av fylkets politikere med mest i godtgjørelse, med rundt en million kroner i lønn for fylkesvaraordførervervet og rundt 255 000 kroner for gruppeledervervet – vervet han nå søker fritak fra.

– Feil fokus for meg

Askjer, som har bakgrunn fra næringslivet, understreker at han ikke gikk inn i politikken for pengenes skyld og at dette blir helt feil fokus for ham.

– Jeg ønsker å ha fullt fokus på jobben som fylkesvaraordfører, og jeg får stadig bedre oversikt over hvor mye jobb det faktisk er. Jeg ser at fylkesvaraordførerjobben er en jobb som du egentlig kan jobbe døgnet rundt i, sier Askjer.

Han bekrefter at fokuset på politikeres godtgjørelser og dobbeltroller er noe av bakgrunnen for beslutninga om å søke fritak i Skien.

– Demokratiet koster

– Sånn som summen av dette er blitt og måten media og politiske motstandere velger å vinkle det på, så blir en stående litt med ryggen mot veggen. Jeg ønsker å bidra positivt til Telemark – det er mitt fokus. Å være fylkesvaraordfører kan en sikkert gjøre lite eller mye ut av, men jeg ønsker å bruke all min kapasitet på å stimulere til og å heie på det som er bra i Telemark, og da særlig på næringsliv, sier Askjer, som vil advare mot tankegangen om at politikere kun er en ren utgiftspost.

– Demokratiet vi har er gull verdt og det skal koste noe, så det håper jeg virkelig både befolkninga og politikerne hegner om. Men samtidig er vi politikere avhengige av tillit for å kunne gjøre den jobben vi er valgt til å gjøre. Jeg gleder meg nå bare til å komme i gang med å jobbe for at Telemark kommer på kartet, sier Askjer.

Han begrunnet tidligere valget med å være gruppeleder i Skien KrF med manglende erfaring i gruppa. Askjer føler seg trygg på at KrFs bystyregruppe vil klare seg bra, og legger til at partifelle og varaordfører Erik Næs har lang erfaring fra foreningslivet, selv om han mangler politisk erfaring.

– Jeg har sendt søknaden min om fritak til ordføreren i Skien og så håper jeg på ei velvillig behandling av den, sier Askjer.