Gå til sidens hovedinnhold

Politikerne skal ikke avgjøre skjenkeinndragelser

SKIEN: Et forslag fra Ap om at politikerne i formannskapet, ikke administrasjonen, skulle avgjøre om et skjenkeløyve skal dras inn permanent eller for en kortere periode, blir ikke noe av.

Etter flere episoder der Skien kommune er kommet i et erstatningsansvar som følge av inndragning av skjenkebevilling, ønsket Roger Hegland, Ap, at politikerne skulle ha det siste ord. Men, det fikk ikke støtte fra så mange andre politikere.

- Dette vil jeg advare veldig mot, sier Emilie Schäffer fra Høyre.

– Hvis dette skulle bli et alternativ ville det blitt en situasjon med elleve personer med forskjellige oppfatninger der administrasjon har vurdert dette juridisk, sier Schäffer.

Ikke utvidet åpningstid

Det politiske miljøet ser heller ikke ut til å gå for å utvide skjenketidene i sommerhalvåret, slik et utvalg hadde foreslått. Et bredt flertall har stemt ned forslaget om å åpne for lengre åpent i sommerhalvåret. Dette er et flertall bestående av Ap, SV, MDG, Venstre og KrF.

Høyre kunne tenke seg lengre åpningstid, hvis det blir enighet om dette i hele Grenland, det vil si også i Porsgrunn og Bamble. Porsgrunn har tidligere i år behandlet sin alkoholpolitiske handlingsprogram og beholdt de reglene som er i dag.

Ingen endringer

Tidligere ble forslag til alkoholpolitisk handlingsprogram behandlet i hovedutvalget. Her ble det klart at man ønsket å gjøre en rekke vurderinger. Dette skal man nå se nøyere på fram til behandlingen i bystyret senere i høst.

– Vi ønsker ikke å gjøre endringer verken i skjenketidene eller i salgstidene, sier Anna Erika Myrvold fra KrF som la fram forslaget fra posisjonen i utvalget.

Det man ønsker vurdert er:

  • Vurderer om administrasjonens organisering av fagfeltet er optimal.
  • Vurderer om det bør gis klarerer føringer for skjønnsutøvelsen i enkeltsaker på saksområder der det er rom for skjønn
  • Treffer tiltak for å sikre at vedtakene blir utformet i samsvar med forvaltningsloven, for eksempel ved hjelp av maler eller lignende.
  • Sikrer at kontrollørene får tilstrekkelig opplæring i etikk og konflikthåndtering.
  • Vurderer behovet for å diskutere likebehandling med skjenkebransjen.

Ny sak med vurderinger av dette legges fram for alle utvalg, formannskap og bystyre.

Få reaksjoner

Hovedutvalget er også bekymret over at det er kommet inn få reaksjoner og høringssvar til den alkoholpolitiske planen. Utvalget oppfordrer derfor både bransjen, ansattes organisasjoner, gatekjøkken og serveringssteder, taxibransjen, kollektivtrafikken, politi og andre om å sende inn sine synspunkter på handlingsplanen fram mot behandling i bystyret den 3. september.