Politikerne overkjørte byråkratene

BLE HØRT: Ordfører Gry Fuglestveit, Ragnar Frøland, Janne Væringstad og Gunnhild Tveiten Garberg fra teknisk etat, tror arealdelen kan avgjøres i kommunestyret allerede 10. september.

BLE HØRT: Ordfører Gry Fuglestveit, Ragnar Frøland, Janne Væringstad og Gunnhild Tveiten Garberg fra teknisk etat, tror arealdelen kan avgjøres i kommunestyret allerede 10. september. Foto:

NOTODDEN: En utdatert arealplan har i flere år stoppet ulike kjeder fra å kunne etablere seg på Notodden. Nye planer er laget om flere ting, men den nye fylkeskommunen hadde en drøss med innsigelser. Denne gangen overkjørte politikerne byråkratene.

DEL

TA har tidligere omtalt hvordan den nye fylkeskommunen oppfattes når det går på innsigelser mot kommunale planer.

– En pest og en plage, kalte fylkespolitiker og nestleder i Frp, Thorleif Fluer Vikre den voldsomme trangen til innsigelser.

Dette uttalte han før denne ukens møte i hovedutvalg for klima, areal og plan. Fluer Vikre mente det ble produsert innsigelser fra fylkesbyråkratene på løpende bånd.

– Fylkeskommunens interesser skal trumfe alle andre samfunnshensyn og fylkeskommunen vet best, sa han.

Hovedutvalgsleder og gruppeleder i SV, Ådne Naper, opplyser til TA at i møtet 25. juni gikk man vekk fra mange av innsigelsene.

Innsigelse på innsigelse

Når det gjaldt planene til Notodden kommune så var det flere innsigelser og krav.

Vestfold og Telemark fylkeskommune fremmet innsigelse til forslaget om å åpne opp for 10 000 kvadratmeter detaljhandel på Tuven.

Fylkeskommunen fremmet også innsigelse til utvidelsen av kirkegården til Heddal stavkyrkje og en innsigelse i forbindelse med et område avsatt til fritidsboliger.

Det ble også fremmet en innsigelse mot at det legges opp til dagligvareforretning på Tveiten næringsområde og en innsigelse som gikk på byggegrenser til fylkesveg og riksveg.

Alle innsigelsene har ulike forklaringer og fylkeskommunebyråkratene ba om at flere av planene enten ble fjernet eller utredet.

– Det er ønskelig å samle så mye aktivitet i sentrumsområdet som mulig, hovedsakelig i byen Notodden, mente byråkratene.

Politikerne var ikke enig – den politikken har ikke fungert på mange år opp mot nyetableringer i sentrum. Samlet var det ni innsigelser som alle ble frafalt.

Skal samarbeide i stedet

– Vi gikk bort fra en rekke innsigelser, og inviterer heller kommunen til et faglig samarbeid om de merknadene vi har til planen. Det fikk jeg gode tilbakemeldinger på fra ordfører og plansjef på befaring i dag. Med dette forsøker vi å skape nye former for samhandling mellom fylkeskommunen og kommunene. Mer samarbeid, færre innsigelser. Det skal være enklere å ta en telefon enn å fremme en innsigelse, sier hovedutvalgsleder Naper.

Det betyr at fylkeskommunen og Notodden kommune nå skal ha et faglig samarbeid om den videre utviklingen.

Artikkeltags