Fredag opplyste justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK at regjeringa gjenåpner ni tjenestesteder med nye politistillinger. I tillegg får Seljord i Telemark og Hitra i Trøndelag flere stillinger på eksisterende kontorer.

Varaordfører Sondre Aasan (Sp) er fungerende ordfører i Seljord, siden Beate Marie Dahl Eide (Sp) er ute i mammaperm.

– Det er i dag bare to sivilt ansatte ved Seljord lensmannskontor, som har blitt bygd ned over tid. Så det her vil monne veldig bra, sier Aasan om at lensmannskontoret skal øke bemanninga med fire stillinger.

Håper på enda flere stillinger

Han mener det er viktig med politiansatte som har ei lokal forankring, både på grunn av kjennskap til lokalmiljøet og når det gjelder responstid.

– Signalet fra ministeren er at dette er et første steg, og vi håper at det kan komme enda flere stillinger til Seljord, sier Aasan.

Den fungerende ordføreren trekker fram at Beate Marie Dahl Eide har jobba svært mye med denne saken, og han forteller at hun også er veldig glad over fredagens nyhet.

Ordfører i Vinje kommune, Jon Rikard Kleven (Sp), har gjennom lang tid vært kritisk til politiets responstid i Vest-Telemark.

Kleven sier at det ikke hjelper om målet med to politiansatte per 1000 innbyggere er oppfylt, så lenge man må vente to timer på politiet når det virkelig haster.

Han sier at det i dag er rundt 17 ansatte ved Vinje lensmannskontor, når man regner med både sivilt ansatte og politiansatte.

– Men det er fortsatt ikke nok bemanning til at vi kan ha en døgnbemannet patruljebil, sier Kleven.

Han sier at det er altfor mange eksempler på at politiet kommer fram etter de andre nødetatene til ulykker og hendelser.

Kleven er fornøyd over at det kommer fire nye stillinger til Seljord lensmannskontor, og han håper at det vil komme enda flere stillinger til Vest- og Midt-Telemark, slik at de kan få god nok bemanning til å ha en patruljebil med døgnberedskap gjennom hele året.

– Det er et sterkt ønske fra oss i ordførerkollegiet om det, og dette var et veldig godt skritt videre, sier Kleven.

Her kommer det nye tjenestesteder

– Mange kommuner har sendt oss innspill om at avstanden til politiet har blitt for lang. Det kan være at tjenestestedet de hadde tidligere er blitt lagt ned, eller at det er kriminalitetsutfordringer for eksempel i bydeler i Oslo som tilsier at man trenger mer synlig politi som har tid til å være til stede, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK.

Hun innkalte fredag morgen NRK til en eksklusiv pressekonferanse om saken i Sigdal, ett av stedene som får gjenåpnet politikontoret sitt.

– Dette er første steg i en lokalpolitiplan. I løpet av 2024 vil vi ha totalt 20 nye polititjenestesteder, sier Mehl.

Disse stedene får nye tjenestesteder i 2023:

* Engerdal (Innlandet politidistrikt)

* Hvaler (Øst politidistrikt). Kun sommersesong

* Meråker (Trøndelag politidistrikt)

* Oslo (Mortensrud i Oslo politidistrikt)

* Salangen (Troms politidistrikt)

* Sandefjord (Torp lufthavn i Sørøst politidistrikt)

* Sigdal (Sørøst politidistrikt)

* Steigen (Nordland politidistrikt)

* Stranda (Geiranger i Møre og Romsdal politidistrikt) kun sommersesong

– Kort reisevei

De nye tjenestestedene er allerede finansiert med nye bevilgninger i statsbudsjettet, så de vil ikke gå på bekostning av andre deler av politiet.

– Det har noe å si at folk har kort reisevei til offentlige tjenester. Vi har satt av 75 millioner til bedre lokale polititjenestesteder som også bidrar til å betale til de nye polititjenestestedene, sier Mehl.

I tillegg til de ni tjenestestedene som etableres i 2023, åpnet regjeringa en felles svensk-norsk politistasjon ved Magnormoen i juni 2022.

– Regjeringa har også besluttet å styrke tjenestestedet i Seljord med fire årsverk og på Hitra med to årsverk. Kommunene er ikke fornøyd med dagens situasjon, og ønsker å styrke bemanninga for å få mer politi lokalt. Det har regjeringa valgt å lytte til, sier Mehl.