Bystyret vil senere i måneden behandle utsagnet.

Det inngår i: «Svar til Justis- og beredskapsdepartementet – Bedre lokale polititjenester og beredskap».

Kommunedirektøren vil sende svaret «som råd fra Skien kommune for å sikre trygghet, god rettssikkerhet og tilgjengelige polititjenester».

Utgangspunktet er et brev til kommunene fra departement og minister hvor det inviteres «til å gi en vurdering av tjenestene som politiet leverer, og komme med innspill til hvordan politiet kan levere bedre tjenester til lokalsamfunnet.»

Arroganse og lite forståelse

Det er kommunens boligkontor som melder ifra om «at politiets responstid i flere situasjoner kan være lang».

I tillegg:

«Det kan også være en utfordring å få bistand fra politiet ved forespørsler fra Boligkontoret i situasjoner der sikkerheten til ansatte/andre oppleves truet. Boligkontoret/Eiendom kan til tider oppleve arroganse og liten forståelse fra politiet for den situasjonen Boligkontoret/Eiendom opplever, og som de ber politiet bistå med. Dette gjør at de vegrer seg for å kontakte Politiet når det er behov.»

Trussel og voldsrisiko

Et annet felt er oppfølging av psykisk helsevern. På grunn av reduksjon i spesialisthelsetjenestens tilbud «til brukere med stor trussel og voldsrisiko», kan det godt bli slik at «politiet må være tettere på». Friske midler bør vurderes.

Videre:

«Innenfor beredskap vil det være behov for å styrke samarbeid på flere områder, deriblant samvirkeøvelser og øvelser rettet mot pågående livstruende vold (PLIVO).»

«Det er potensial for bedre og tettere samarbeid mellom kommunen og politiet, særlig med fokus på samvirke, opplæring og øvelser.»

Kan ta tid før politiet kommer

Når det gjelder «ønsket utvikling» skriver kommunen blant annet dette:

«Enheter som jobber med psykisk helse og rusmisbruk (ROP) i kommunen opplever at det kan være utfordrende å få bistand fra politiet til å kjøre forbi steder/hus som trenger observasjon. Dette fordi politiets tjenesteområdet er stort og det kan ta tid før politiet kan komme, særlig på kveld/natt/helg, da de kan være opptatt et helt annet sted i distriktet.

Større grad av patruljevirksomhet vil sannsynligvis ha god forebyggende effekt, samtidig som det vil medvirke til bedre opplevelse av trygghet og enklere kontaktpunkt for befolkningen.»

Rus og hatkriminalitet

I sin konklusjon peker kommunedirektøren på at nærpolitireformen i praksis har betydd et systematisk samarbeid mellom kommunen og politiet. Det forebyggende er viktig, spesielt nevnes:

1. Vold i nære relasjoner

2. Rus og kriminalitet blant barn og unge

3. Vold og ordensforstyrrelser i sentrum

4. Gjengangerkriminalitet

5. Hatkriminalitet og voldelig ekstremisme

Bystyrepolitiker

Trine Almenning (Arbeiderpartiet) har plass i bystyret i Skien. Hun mener at svaret fra kommunedirektøren er dekkende for utfordringsbildet – og synes det er fint at departement/minister har sendt ut denne forespørselen.

– Kan Skiens innbyggere være trygge i tiden som kommer?

– Ja, det mener jeg absolutt vi kan. Det er områder som må jobbes med, men vi har ingen grunn til å bekymre oss i det daglige. Politiet i Grenland og Telemark gjør en formidabel jobb.