– Dette er på plass noen steder allerede og innføres over hele Østlandet i løpet av kort tid, sier fungerende avdelingsdirektør for politifag Ole B. Sæverud i Politidirektoratet.

Utfordringen med lange passkøer er særlig konsentrert i de tre politidistriktene Oslo, Øst og Sørøst, og pågangen er større enn politiet har vært forberedt på.

Slutt på drop-in

Oslo politidistrikt har allerede en periode på 60 dager for timebestilling, mens Øst og Sørøst politidistrikter nå øker fra dagens 30 dager til 90 dager.

– Vi mener det er et godt grep å utvide likt på hele Østlandet. Det gjør det enklere for dem som trenger nytt pass og skaper jevnere pågang og mer forutsigbarhet for oss som skal ta imot pass-søknadene, sier fortsetter Sæverud.

Politiet iverksetter flere tiltak for å avhjelpe situasjonen, blant annet ved å utvide åpningstidene på ettermiddagene og holde lørdagsåpent. I løpet av 2019 er planen at alle passkontorer skal slutte med drop-in timer og ha timebestilling.

Wara møter politidirektøren

På bakgrunn av utfordringer med timebestilling av pass på Østlandet, har Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) tatt initiativ til et møte med konstituert politidirektør Håkon Skulstad.

– Departementet er gjort kjent med at de tre politidistriktene på Østlandet samarbeider om tiltak for å møte den høye etterspørselen med blant annet utvidede åpningstider og lørdagsåpent. Jeg har likevel bedt om et møte med politidirektøren for å få en orientering om situasjonen og aktuelle tiltak, sier Wara.

Minst pågang om høsten og vinteren

Ifølge politiet er årsakene til de lange passkøene sammensatt. Pågangen er gjerne størst i forkant av sommerferien, og politiet har derfor oppfordret folk til å søke om pass på de normalt roligste tidene, som er vinter og høst. Politiet mener heller ikke køene handler nedleggelser av passkontorer.