Kvinnen i huset forteller at det var datteren som først oppdaget hullet, fordi katten hadde hoppet oppi. Da tok familien på Bratsberg kontakt med kommunen og beskrev situasjonen.

– Vi oppdaget at et par belegningsstein ved innkjørselen har «falt» ned i et hull. Her ser vi at jorden har sunket under disse belegningssteinene. Etter et par dager under mildværet, så har det falt flere belegningsstein og hullet virker større, skriver Christer Bach Brun og Pamela Montero i henvendelsen.

Paret mener det må ha skjedd i forbindelse med gravearbeidet, som ble gjennomført på Løbergvegen i 2020 og 2021.

– Vi ønsker at dere kan komme og se på det, står det i henvendelsen.

Christer Bach Brun forteller til TA at hullet ikke nødvendigvis er synlig ved første øyekast, ettersom det ligger tett inntil en hekk.

– Det virker å være litt størrelse på det, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)


Her er forklaringen

Overingeniør i Skien kommune, Sveinung Ingolfsrud, sendte forespørselen til entreprenøren GS Maskin.

– Entreprenør har vært på befaring, og vi har konkludert med at vi må påta oss ansvaret for utbedring, svarer han på henvendelsen fra familien i Løbergvegen.

Han mener det er overveiende sannsynlighet for at vannet har funnet nye veier og vasket bort masser, etter gravearbeidet i Løbergvegen.

– Den letteste veien er mellom belegningssteinen som ikke er vanntett. Grusen er vasket bort. Uten at jeg selv har vært der, kan det se ut til at hullet er om lag 20 centimeter dypt. Arbeidet skal ha pågått mot slutten av 2020, sier Ingolfsrud.

– Har du sett liknende tilfeller?

– Det har jeg for så vidt ikke, men vi har eksempelvis sett tilfeller av plen som synker. Det er naturen som går sin gang, og slikt kan oppstå, svarer overingeniøren, som ønsker at entreprenøren setter i gang utbedring så fort tælen har gått.

Christer Bach Brun er fornøyd med responsen fra Skien kommune.

– Oppfølgingen så langt er bra. Så gjenstår det å se hvor lang tid de bruker på å ordne opp, sier huseieren.

Skader i samme gate

TA har tidligere omtalt skader hos en annen beboer i den samme gata, som følge av gravearbeid for å legge ny vann og kloakk.

– Veien er hevet, og det er nok til at vannet renner inn til oss. Huset vårt ligger på såle, og blir derfor mer sårbart, fortalte huseier Tom Anthonisen i september i fjor.

– I etterkant har det oppstått et søkk i midten. Jeg har målt det til 6 centimeter, la han til.

Kommunen brukte GS Maskin som entreprenør for det omfattende arbeidet i gatene på Bratsberg.

– Vi har hatt en liknende henvendelse i Ove Geddes veg og noen klager på støv under anleggsarbeidet. Det var et ganske stort prosjekt, fortalte Sveinung Ingolfsrud i Skien kommune.