Det kommer fram i en plan som politikerne nylig sa ja til som omhandler beredskapen for 2023.

Denne overordnede beredskapsplanen skal revideres årlig og legges fram politisk.

Revideringen denne gangen: Kommuneoverlegen er ikke lenger fast medlem av kriseteamet; nye punkt er cyberangrep på datasystemene, mangel på kraftforsyning og noen nye beredskapsdokumenter.

Kommunedirektør og ordfører innkaller

Hvis noe skjer, hvem innkaller kriseledelsen? Svaret er ordfører eller kommunedirektør, eventuelt den de bemyndiger. Blant deltagerne i kriseledelsen er kommunalsjefer, beredskapskoordinator - og altså ordfører og kommunedirektør.

Oppgaver inkluderer kontakt med politiet, utnytte kommunens ressurser, informasjonstiltak og innsats fra psykososialt team.

Samordningsansvar har politiets operasjonssentral i Tønsberg.

Kommandosentralen blir i kommunestyresalen i kommunehuset: "Kriseledelsen tar selv med seg sine bærbare PCer og mobiltelefoner. Det er trådløst nettverk for data i rommet."

Det skal øves jevnlig.

Kollisjon og vold

Uønskede hendelser kan være: Atomnedfall, mikrobiologisk forurensning av drikkevann, kollisjon mellom tankbil og personbil, pågående livstruende vold og lokal flom.

En målsetting i beredskapsplanen er at kommunen vanligvis skal lede og løse kriser. "Det forhindrer ikke at det kan og bør samarbeides med andre, både frivillige, private og offentlige aktører, dersom det er behov for det."

Et dokument, "Handlingsplan beredskap 2023", er unntatt offentlighet. Det skal være gjort av sikkerhetsmessige grunner.