(Nettavisen) Det kan være lett å tenke at pandemien er over. Omikron smittet mange, men få ble alvorlig syke. Sykehustallene går nå rett ned. FHI mener pandemien er over toppen.

Men bølgen kom omtrent samtidig som de mest utsatte hadde fått en tredje vaksinedose, og timingen for for å slippe viruset fri kom på best mulige tidspunkt.

- Fjerde dose er nødvendig

Da Pfizer-sjef Albert Bourla stilte opp på Face the Nation i helga, var han krystallklar:

- Mange nye varianter kommer. Omikron var den første som klarte å omgå beskyttelsen vi kunne tilby på en god måte, men vi ser også at varigheten på beskyttelsen ikke er så lang. Det vi jobber hardt for nå er å lage en vaksine som ikke bare beskytter mot alle varianter, men også som kan tilby beskyttelse for minst et år, sa han i programmet.

Så langt tyder det på at det å lage variantspesifikke vaksiner ikke fungerer så godt som man hadde håpet.

- Basert på dataene du har sett, vil en fjerde dose bli nødvendig?

- Det er nødvendig, en fjerde dose, akkurat nå. Beskyttelsen vi får fra en tredje dose er god nok, faktisk veldig god for sykehusinnleggelser og død. Men den er ikke så god mot smitte, og den varer ikke så lenge. Vi sender nå disse dataene til legemiddelverket FDA og vi ser det også eksperter utenfor Pfizer observerer, svarer han.

Tirsdag ble det kjent at Pfizer ber om godkjenning for en fjerde dose til personer over 65 år.

FHI: - Sannsynlig at ny dose blir aktuelt

Vaksinesjef Geir Bukholm i FHI forteller til Nettavisen at de for tiden følger utviklingen nøye. En av utfordringene med omikron har vært at den har omgått beskyttelsen for smitte, både for vaksinerte og tidligere smittede.

- Ser man tegn på reinfeksjon hos vaksinerte+smittede i betydelig omfang?

- Vi har sett en betydelig økning i insidens av smittede generelt under den pågående Omikron-bølgen. Dette inkluderer også personer som er vaksinert med tre vaksinedoser eller som har gjennomgått naturlig infeksjon. Det viktige nå er å følge utviklingen av antall innleggelser i sykehus, spesielt hos eldre og medisinske risikogrupper som har mottatt grunnvaksinering + en oppfriskningsdose, sier Bukholm til Nettavisen.

- Tror dere det vil være behov for en fjerde vaksinedose med dagens vaksiner for den generelle befolkningen og/eller eldre?

- Vi vurderer behovet for en oppfriskningsdose nummer to, spesielt hos eldre og hos de som tilhører medisinske risikogrupper. Dette vil være avhengig av om beskyttelsen mot alvorlig sykdom blir svekket etter en tid.

- Det er sannsynlig at en oppfriskningsdose nummer to vil bli aktuelt før vintersesongen 2022/23. Det kan også bli aktuelt tidligere dersom vi ser en tydelig svekkelse av beskyttelsen mot alvorlig sykdom, sier Bukholm.

Den viktigste utfordringen med dagens vaksine, er at den er basert på det opprinnelige Wuhan-viruset, og at omikron er såpass forskjellig at det nettopp gir forholdsvis dårlig effekt mot smitte. En ny booster vil ikke gi mer treffsikre antistoffer.

- Det vil først og fremst være en vurdering av om immuniteten (vaksinering + naturlig infeksjon) er god nok for å beskytte mot alvorlig sykdom, som vil være avgjørende for når man eventuelt vil anbefale en oppfriskningsdose nr. 2. En oppfriskningsdose med de vaksinene som er tilgjengelige nå, ser ut til også å ha god effekt mot Omikron. Vi vet ikke hvordan viruset vil utvikle seg videre. Det kan komme nye varianter som ligner på Omikron, men det kan også komme varianter som har nærmere slektskap med de andre variantene vi har sett tidligere.