Det var om kvelden lørdag 24. april i fjor i Kviteseid at pensjonisten i 70-åra ble stanset, mistenkt for ruskjøring. Nylig måtte pensjonisten ta turen til Telemark tingrett i Kviteseid, hvor han nektet straffskyld for ruskjøring.

Pensjonisten forklarte at han hadde følt seg litt utilpass, og derfor hadde han tatt det han trodde var to Sobril, som han hadde fått av legen. Tablettene, som ble tatt cirka to timer før han kjørte, hadde han «funnet» i midtkonsollen i bilen sin. I retten forklarte han at tablettene mest sannsynlig var Stesolid, som han hadde fått av en person han ikke ville navngi.

– Uaktsomt

Politibetjenten som hadde stanset pensjonisten den aktuelle kvelden, forklarte at pensjonisten hadde kjørt påfallende sakte og vinglete, og at han gjennomførte en såkalt tegn- og symptomtest som sannsynliggjorde at tiltalte var berusa.

Blodprøven ble analysert hos Oslo universitetssykehus, og den viste at pensjonisten hadde ei ruspåvirkning tilsvarende mellom 0,5 og 1,2 i alkoholpromille.

Sorenskriver Dag Bjørvik og meddommerne Svein Henry Ekre og Aud Kirsten Jonskås mener det er bevist utover enhver rimelige tvil at pensjonisten kjørte bil i påvirka tilstand med en påvirkningsgrad på minst 0,5 i promille.

– Retten legger videre til grunn at tiltalte i det minste handlet uaktsomt da han kjørte, idet han hadde inntatt to tabletter. Tiltalte har forklart at han der og da trodde at tablettene var av merket Sobril, som skal være foreskrevet av lege. Selv om dette legges til grunn, har tiltalte handlet uaktsomt da han likevel valgte å kjøre bil. Sobril er merket slik at inntak av disse tablettene er uforenlig med bilkjøring. Tiltalte forklarte i retten at han var klar over dette, men at han følte seg utilpass og at han av den grunn valgte å innta noe beroligende. Retten legger til grunn at tiltaltes uaktsomhet var grov, når han inntok to tabletter som lå løse i midtkonsollen i bilen, uten å sjekke hva slags tabletter dette var, heter det i dommen.

Slipper å sone i fengsel

Telemark tingrett har dømt pensjonisten til 21 dagers betinga fengsel med ei prøvetid på to år. Han er også dømt til å betale en bot på 40 000 kroner, i tillegg til at han er fradømt førerretten for en periode på 12 måneder, med fratrekk av perioden som lappen allerede har vært beslaglagt.

Den enstemmige dommen er helt på linje med straffepåstanden til sakens aktor, politiadvokat Bjørn Bunkholt Sæter. Advokat Lill Kristin Nilsen var pensjonistens forsvarer.