– Dette var dessverre forventet, togene holder ikke ruten ofte nok, sier konserndirektør Arne Fosen i Vy tog i en pressemelding.

August måned viste en total punktlighet for Vy tog på 79,4 prosent, som er den laveste punktligheten som er målt siden vinteren 2010.

To ganger i året måler Vy hvor fornøyde togkundene er med Vys leveranser. Høstens tall viser at samlet kundetilfredshet for Vy tog går ned fra 74 til 67 poeng, og verst er det på Østlandet.

– Vi vet godt at det aller viktigste for kundene er at toget kommer og går som det skal. Når kundene opplever at togene er forsinket eller ikke går i det hele tatt, påvirker det totale inntrykket kundene har av hele leveransen vår, forteller Fosen.

Forsinka tog gir misfornøyde kunder

Bane NOR arbeider også kontinuerlig med å forbedre jernbanen, noe det er stort behov for.

Vy har siden 2013 hatt en kundevekst på nærmere 30 prosent. 81 prosent av alle togreiser med Vy i Norge er på Østlandet. Denne sommeren og høsten har planlagte og ikke planlagte stengninger berørt mange av Vys togreisende. Kundetilfredsheten synker proporsjonalt med punktligheten.

– Problemene med spor og signalanlegg har skapt mye trøbbel for kundene våre denne sommeren og høsten. Vi jobber hele tiden med å forbedre våre egne leveranser, men vi får dessverre ikke kjørt togene som vi skal når infrastrukturen ikke fungerer. Vi er derfor ikke overrasket over at kundene denne gang sier fra at tilbudet de har fått ikke er godt nok, sier Fosen.

Fort dårlig informasjon

Kundene er noe mer fornøyde med hvordan merking og håndtering av store kundestrømmer under sommerens arbeider på Østlandet har fungert.

– Så er det en fattig trøst, for verken kundene eller vi er fornøyde med lange perioder med buss for tog. Samtidig forstår vi også at Bane NORs arbeider og vedlikehold er helt nødvendig for å forbedre infrastrukturen og ruste jernbanen for enda flere og bedre reiser i framtiden, avslutter Fosen.

Kundene er fortsatt ikke fornøyd med informasjonen de får når avvik oppstår.

– Her jobber vi hver dag sammen med Bane NOR for å forbedre informasjonen som går ut til kundene, understreker Fosen.