Køene hoper seg opp for bestilling av pass og ID-kort. Tirsdag ettermiddag sjekket Nettavisen om det er ledige timer i Sør-Norge - her er datoene for de første ledige timene vi fant i store deler av Sør-Norge:

  • Oslo Politidistrikt: 25. august
  • Øst Politidistrikt: Én ledig time 4. april i Grålum, ellers ingenting ut året.
  • Sør-øst: Én ledig time i Skien 30. august, og én på Notodden 20. juli, ellers ingenting ut året
  • Sør-vest: Én ledig time i Egersund og én i Sandnes 20. juli, ellers ingenting
  • Agder: Én i Arendal 20. juni og én i Kristiansand 7. juli, ellers ingenting
  • Innlandet: Én ledig på Tynset 7. juli, ellers ingenting

Kapasiteten er nærmest sprengt i Sør-Norge, bekrefter Arne Isak Tveitan, seksjonssjef for ID-seksjonen i Politidirektoratet.

- Dette har aldri skjedd før noen gang i passhistorien. Så langt i år har vi produsert 283.000 dokumenter - hvorav 95.000 nasjonale ID-kort. Det er en tredobling av hva det er lagt opp til kapasitetsmessig.

Ekstrem etterspørsel fordi ingen har reist under pandemien, koblet med sykefravær i vinter, er hovedforklaringene på denne situasjonen, forteller Tveitan. Han forsikrer imidlertid at situasjonen gradvis vil bedre seg, og har et tips:.

- Jeg oppfordrer folk til å følge godt med på politiet.no og timebestillingsløsningen. Sjekk gjerne tidlig om morgenen, i 8-9 tiden. Det er gjerne da det blir lagt ut nye tider.

- Tør ikke bestille sommerferien

I Stavanger har Pia Bergum forsøkt i ukevis å bestille time for å få pass til seg selv og to barn:

- Vi har ikke fått tak i pass ennå. Jeg trenger det for å kunne planlegge sommerferien. Jeg tør ikke å bestille flybilletter før vi vet om vi har pass. På grunn av covid henger sønnen mine, datteren min og jeg selv etter.


Men først og fremst er Bergum kritisk til selve systemet for bestilling. Bergum opplevde først å få bestilt time, for så å få avslag i etterkant.

- Det er et håpløst system - det er så mange forbedringsmuligheter. Jeg fikk bestilt en time - og så fikk jeg en SMS-bekreftelse med kode. Men da jeg så skulle oppgi koden, fikk jeg enten en feilmelding eller beskjed om at timen ikke var ledig lenger.

Konfronterer statsråden


Denne uken skrev sjefredaktør Gunnar Stavrum en lederartikkel der politiske myndigheter og byråkratiet levnes liten ære med de passkøene Norge nå har.

Med den kommentaren som utgangspunkt har stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (Frp) sendt et spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Han etterlyser et initiativ for å gjøre noe med passkøene før feriesesongen.

- Synes statsråden det er akseptabelt med en ventetid på fem måneder for å få utstedt pass, og hva vil hun eventuelt foreta seg for å redusere ventetiden?

Johnsen er oppbrakt etter å ha lest Nettavisens lederartikkel.

- En ventetid på fem måneder er på ingen måte akseptabelt. Norske borgere har rett på bevegelsesfrihet i og utenfor landets grenser. Men den hårreisende lange ventetiden for å få pass skaper hinder for befolkningens friheter, tordner Frp-representanten.

- Ekstremt frustrerende

Køsystemet krever at man må gjøre hele prosessen på ny hver gang man oppdager at det ikke er ledig tid der man søker - det er uholdbart, synes Pia Bergum.

- Det er noe veldig galt med hele systemet. Det er ekstremt frustrerende når digitale systemer ikke funker. Når mange skal inn i systemet samtidig, blir det en forferdelig dårlig brukeropplevelse., sier Pia Bergum.

Hun har også et helt konkret forslag til en annen løsning. I stedet for at systemet sender folk ut på massiv klikking der de må starte på nytt hver gang de vil oppgi et annet sted å søke i køen, kunne systemet fanget opp for eksempel tre stedsalternativer og et ønsket tidsrom, og deretter delt ut timer, mener Bergum:

- Så kunne man bekreftet innen 24 timer, for eksempel. Er det trangt om plassen, kan det være loddtrekning om timene - det er bedre enn at masse folk må bruke timevis på å forsøke å bestille time. Da kunne også mange flere planlagt og bestilt sommerferien Det er masse god kompetanse på brukersystemer i Norge som kunne løst dette raskt, sier Pia Bergum.

- På grensen av hva vi kan håndtere

- Vi har hatt to år med pandemi hvor publikum ikke har søkt om pass. Så når reiselysten er tilbake og tiltakene over, blir det et veldig etterslep. Vi utsteder vanligvis 700.000-750.000 pass i året. Men når få har fornyet passene sine i denne perioden, oppstår det et nesten uhåndterlig behov. Så når alle nå skal til skrankene, er det på grensen til at vi klarer å håndtere det, sier Arne Isak Tveitan, seksjonssjef i ID-seksjonen i Politidirektoratet.

- Men det har vært sånn en stund - hva har dere gjort for å redusere køene?

- I de stedene der påtrykket er størst, som i grunnen er Trøndelag og sørover, bemanner politiet opp med flere medarbeidere, men det er grenser for hvor fort det kan skje, forteller Tveitan, som forklarer at alle må gjennom en opplæring i bruk av passkioskene der biometriske data skal registreres.

- Men også våre medarbeidere er truffet av pandemien, med sykefravær som også har hatt innvirkning på kapasiteten. Nå har vi satt i gang et arbeid for å bemanne ytterligere opp. Dette gjør vi for å sikre en større arbeidspool og trygge en så høy kapasitet som mulig. Men det er ikke gjort over en formiddag.

- Alle skal få pass

Tveitan er enig i at systemet for timebestilling kan forbedres:

- Det er helt klart en mulighet for å forbedre tekniske løsninger. Den enorme pågangen har gitt overbelastning, med mer enn tre ganger mer trafikk enn vanlig. Systemet er utfordret for dette. Politiets IT-tjeneste ser på de tekniske utfordringene i samarbeid med de som leverer løsningen for timebestilling.

Men viktigst er å maksimere kapasiteten, forsikrer Tveitan.

- Pass skal du kunne søke om hvor som helst. Politidistriktene skal holde åpent fra tidlig om morgenen til sent på kvelden, og også i helgene. Vi tøyer strikken langt for å dekke behovet for reisedokumenter.

- Synes du man skal ta sjansen på å bestille flybilletter til sommeren?

- Det er et utfordrende spørsmål. Men det skal folk kunne gjøre. Det skal være mulig å understøtte det behovet for de fleste. Men jeg oppfordrer de som ikke trenger pass før seinere til å vente. Alle voksne som må fornye passet sitt, får beskjed om dette et halvår i forveien. Ellers er det også en utfordring at enkelte bestiller timer og ikke møter opp, sier Tveitan.

- Finnes det noe alternativ til å bestille på nett?

- Egentlig ikke. Men kommer du i en skikkelig skvis, slå på tråden til Politidistriktet ditt og forklar. Mange vil strekke seg veldig langt. Du kan også søke om ekspresslevering hvor passet kan for eksempel leveres på Gardermoen.

I siste instans gjelder nødpassinstituttet:

- Da får du et pass som gjelder for akkurat den reisen du skal på. Du kan søke om dette i politidistriktet, men noen kommer til Gardermoen for å få nødpass - men det koster mye, så helst unngå dette.

- Vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe folk ut av en skvis. Utover i april og mai vil vi se at kapasiteten øker, forsikrer Arne Isak Tveitan.

- Så jeg kan senke skuldrene og bestille den ferieturen?

- Ja, det kan du.