– Vi er fornøyde med å ha fått på plass en god pensjonsløsning som er på linje med det offentlige og andre private barnehager har, og en lønnsøkning tilsvarende kommunal sektor, sier en samlet arbeidstakerside ved forhandlingslederne Anne Green Nilsen, Fagforbundet, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og Trond Ellefsen, Delta.

De ansatte er tilbake på jobb torsdag, opplyser Fagforbundet.

3.600 organiserte i Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet er i streik.

Mandag møttes partene i barnehagestreiken til frivillig mekling hos Riksmekleren. Men allerede dagen etter ble forhandlingene brutt. Dermed ble partene pålagt å møte hos Riksmekleren på ny.

Striden dreier seg i hovedsak om pensjon. De streikende krever at alle som er født etter 1968, skal meldes inn i den såkalte Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AF) til LO/NHO, som erstatter den gamle AFP-ordningen fra neste år.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) mener kravet vil medføre bedre pensjonsordninger for ansatte i private barnehager enn i kommunale barnehager. Utdanningsforbundet mener på sin side at ansatte i private barnehager vil tape titusener i pensjon sammenlignet med offentlig ansatte.

Streiken startet 17. oktober. Det er over 20 år siden sist det var streik i private barnehager.