- Siktedes kriminalitet synes å være tiltagende, og det er bekymringsfullt at han sannsynligvis har truet ansatte ved Natthjemmet i Skien og båret kniv, samt at han har hatt befatning med en stjålet moped. Tiltaltes opptreden og uttalelser i dagens rettsmøte ga også grunn til bekymring, skriver Berit Nerva.

Det var på søndag han ble pågrepet og mandag han ble framstilt for varetektsfengsling.

Lovbryter i 25 år

Hun har gitt politiet tillatelse til å varetektsfengsle 41-åringen i fire uker. Årsaken er fare for gjentakelse av straffbare forhold, opplyser politiadvokat Jon Borgen til TA. 41-åringen ble første gang dømt for kriminalitet i 1997. Siden har han fått dom på dom, og har vært en del av et rusmiljø i Grenland.

Han tilsto det han var siktet for da han måte møte i tingretten på mandag, men han ville ikke samtykk til varetektsfengsling.

Dommeren mente det var svært sannsynlig at han ville ha begått nye lovbrudd dersom han ikke hadde blitt fengslet nå. I kjennelsen fra Telemark tingrett skriver hun at hun har «lagt vekt på at siktede ble løslatt fra varetekt den 14. mars 2022. Han er på nytt mistenkt for å ha begått flere straffbare forhold den siste tiden, til tross for at han var pågrepet av politiet så sent som 5. juni 2022.»

Tyvetalls

Politiadvokat Borgen sier at det er berammet en ny straffesak mot 41-åringen i august. Nå må han i første omgang sitte fengslet til midten av juli, deretter vil politiet trolig be om forlengelse fram til rettssaken hans kommer opp.

«Det vises til at siktede har et tyvetalls domfellelser bak seg og at han må anses som en gjenganger. Fengsling anses av samme grunn tilstrekkelig begrunnet,» står det i kjennelsen fra Telemark tingrett.