Det er Terje Tønnessen som fredag var med å sende ut en pressemelding som gikk på arbeidsledigheten: Den synker i resten av landet, mens den stiger i Telemark og Vestfold.

Økning fra juli

Antallet helt arbeidsledige i fylket er 4300, det vil si 2,1 prosent av arbeidsstyrken – en økning fra juli. Helt arbeidsledige i landet ellers er synkende, nå 1,6 prosent.

Det er unge menn mellom 20 og 24 år som har den høyeste andelen ledige i fylket, 4,4, prosent.

Når det gjelder kjønnsfordelingen generelt, er det litt flere menn enn kvinner som for tida er uten jobb.

Usikre framtidsutsikter

Tønnessen uttaler:

– Mange bedrifter gir signaler om mer usikre framtidsutsikter hvor prisøkninger, leveringsproblemer og tilgang på arbeidskraft vil påvirke. Derfor er det fortsatt svært viktig for NAV å mobilisere og styrke den kompetansen og de ferdigheter arbeidslivet etterspør.

Mange i Skien – få i Nissedal

Flest ledige er det i Horten med 2,9 prosent, foran Skien med 2,6 prosent. Lavest andel arbeidsledige er det i Nissedal, 0,4 prosent.

Andel delvis ledige er for øvrig: 1791 – mens 783 er på arbeidsmarkedstiltak.

Men det er mange ledige stillinger, i august ble det registrert 3039 ledige i fylket, en økning fra juli. En finner de fleste innenfor helse og omsorg, butikk og salg.