Overtok baren etter langvarig konflikt: Startet bra – så kom problemene

I løpet av knappe 1,5 år som bareier har Erlend Viddal (53) opplevd tre uforutsette smeller, som ville tatt motet fra de fleste.