Over halvparten av avfallet er feilsortert

GRENLAND: Renovasjon i Grenlands plukkanalyse forteller om omfattende slurv i sorteringen når det kommer til restavfallet.