Gå til sidens hovedinnhold

Over 100 millioner blir delt ut – sjekk hva ditt lag får her

TELEMARK: Alle som har søkt får penger.

Som følge av koronapandemien har fylkespolitikerne valgt å støtte alle frivillige lag og foreninger som har søkt om penger. Noen har fått hele beløpet, andre har fått deler av det.

Til sammen blir det delt 104 millioner kroner.

Ifølge en pressemelding fra Vestfold og Telemark fylkeskommune viser søknadene at det planlegges bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg for over 1,4 milliarder kroner i Vestfold og Telemark de kommende årene.

– I en spesiell tid som dette håper vi midlene vil komme godt med for de mange anleggene i fylket vårt, og at dette kan være med på å gi en økonomisk forutsigbarhet for frivilligheten i fylket. Anleggene er en viktig sosial møteplass og er med på å skape aktivitet for innbyggerne våre, sier leder for hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett Maja Foss Five.

Hun er glad for at pengene går til alt fra større idrettshaller til mindre nærmiljøprosjekter for egenorganisert aktivitet.

Pengene kommer fra spillemidler, som er betegnelsen for overskuddet fra Norsk Tipping som går til samfunnsnyttige formål.

Her ser du listen over hvem som får penger:

Nærmiljøsøknader:

AnleggsnrKommunal pri.AnleggsnavnKommuneSøkerFylkets innst.Søknads typeStedSøknadstype Søknadsbeløp Tildelt
756871Tyskerjordet hinderløypeBambleØVRE EIK-KORSALEN VELFORENING Formelt i ordenNyTyskerjordet balløkke
112 000 112 000
SUM
112 000 112 000
754971Nesskogen idrettspark - basketballbaneFærderNØTTERØY IDRETTSFORENINGFormelt i ordenNyNesskogen idrettspark
300 000 300 000
753722Teie idrettspark - Pumptrack/flytsti sykkelFærderTEIE IDRETTSFORENINGFormelt i ordenNyTeie idrettspark
275 000 275 000
SUM
575 000 575 000
762691Åsgården skole - klatreparkHortenÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING HOVEDFormelt i ordenNyÅsgården Skole
300 000 300 000
762702Borre golfbane - korthullsbaneHortenBORRE GOLFKLUBBFormelt i ordenNyBorre golfbane
300 000 300 000
762723Kunstgress balløkke 13x22mHortenBORRE IDRETTSFORENINGFormelt i ordenNyBorre Idrettspark
287 000 287 000
763344Kunstgress balløkke 22 x 34HortenBORRE IDRETTSFORENINGFormelt i ordenNyBorre Idrettspark
300 000 300 000
SUM
1 187 000 1 187 000
757112AktivitetsanleggKragerøLEVANGSHEIA IDRETTSLAGFormelt i ordenNyGåsmyr idrettspark
300 000 300 000
756973Nær-orienteringskart Stadion og StudsdalenKragerøTELEMARK ORIENTERINGSKRETS Formelt i ordenNyStudsdalen
36 000 36 000
SUM
336 000 336 000
755431Tjølling tursti - trinn 2LarvikTJØLLING IDRETTSFORENINGFormelt i ordenNyTjølling
288 000 288 000
755442Tjølling TreningsparkLarvikTJØLLING IDRETTSFORENINGFormelt i ordenNyTjølling
550 000 550 000
754259Furumoa SkatebaneLarvikLARVIK KOMMUNEFormelt i ordenNyFurumoa Nærmiljøanlegg
82 000 82 000
7545611Huldreparken - bordtennisbordLarvikLARVIK KOMMUNEFormelt i ordenNySvarstad Ungdomsskole
26 000 26 000
SUM
946 000 946 000
291231Kodal Skole BallbaneSandefjordSANDEFJORD KOMMUNEFormelt i ordenNyKodal Skole
149 000 149 000
654219Østerøya idrettspark, BallbingeSandefjordGJEKSTAD OG ØSTERØYA IDRETTSFORENINGFormelt i ordenNyØsterøya Idrettspark
137 000 137 000
7529811Arnadal Idrettsanlegg - kulturminnestiSandefjordARNADAL NÆRMILJØUTVALGFormelt i ordenNyArnadal Idrettsanlegg
172 000 172 000
6870312Kodal IP BallbingeSandefjordKODAL IDRETTSLAGFormelt i ordenNyKodal Idrettspark
117 000 117 000
5664913Unneberg skole ballbingeSandefjordUNNEBERG NÆRMILJØUTVALGFormelt i ordenNyUnneberg Skole
147 000 147 000
7594537Vesterøya idrettspark - AktivitetsparkSandefjordSANDAR IDRETTSLAGFormelt i ordenNyVesterøya Idrettspark
300 000 300 000
SUM
1 022 000 1 022 000
736931Svartdal turveg SeljordSVARTDAL GRENDELAGFormelt i ordenFornyetSvartdal turveg
900 000 900 000
761282Flatdal skate-/sykkelbane- pump-tracks SeljordFLATDAL ILFormelt i ordenNyFlatdal idretts- og friluftspark
197 000 197 000
744634Flatdal turveg del 1 Øyland - Herøsanden SeljordFLATDAL BYGDEUTVIKLINGSLAGFormelt i ordenFornyetFlatdal idretts- og friluftspark
600 000 600 000
744645Flatdal turveg del 2 Øyane SeljordFLATDAL BYGDEUTVIKLINGSLAGFormelt i ordenFornyetFlatdal Øyan
600 000 600 000
761666Eventyrøy tennisbane SeljordSELJORD IDRETTSLAGFormelt i ordenNyEventyrøy idrettsplass
229 000 229 000
SUM
2 526 000 2 526 000
760021Åfoss stadion - StreetbasketbaneSkienÅFOSS OG OMEGN IDRETTSLAGFormelt i ordenNyÅfoss stadion
300 000 300 000
760032Åfoss stadion - bordtennisområdeSkienÅFOSS OG OMEGN IDRETTSLAGFormelt i ordenNyÅfoss stadion
300 000 300 000
521455Stigeråsen skole - ballbingeSkienSKIEN KOMMUNEFormelt i ordenFornyetStigeråsen skole
48 000 48 000
684197Borgs bane - fotballbingeSkienSKIEN KOMMUNEFormelt i ordenFornyetBorgs bane
54 000 54 000
74438Kjørbekkhøgda skole - ballbingeSkienSKIEN KOMMUNEFormelt i ordenFornyetKjørbekkhøgda skole
49 000 49 000
SUM
751 000 751 000
753541Lysanlegg fra skistadioen til BiboveienTønsbergIDRETTSLAGET IVRIGFormelt i ordenNyBibo Idrettspark
289 000 289 000
762986Vear IF - kenguruparkTønsbergVEAR IDRETTSFORENINGFormelt i ordenNyVear idrettspark
300 000 300 000
762997Vear IF - TufteparkTønsbergVEAR IDRETTSFORENINGFormelt i ordenNyVear idrettspark
300 000 300 000
SUM
889 000 889 000
758341Turstier ÅmotVinjeVINJE IDROTTSLAGFormelt i ordenNyÅmot Sentrum
245 000 245 000
SUM
245 000 245 000

Nærmiljøanlegg Totalt fordelt

Totalt 8 589 000

Ordinære søknader:

AnleggsnrKommunal pri.AnleggsnavnKommuneSøkerFylkets innstillingSøknadstype Søknadsbeløp Tildelt
742201Lysanlegg rulleskibaneBambleSTATHELLE OG OMEGN IDRETTSLAGFormelt i ordenFornyet 282 000 282 000
7406635'er bane naturgress - Bunes idrettsplassBambleSTATHELLE OG OMEGN IDRETTSLAGFormelt i ordenFornyet 215 000 215 000
SUM 497 000 497 000
676903Veum skiskytteranleggFyresdalFYRESDAL SKISKYTTARLAGFormelt i ordenNy 150 000 150 000
756562Hagedalshavet skytehallFyresdalFYRESDAL SKYTTARLAGFormelt i ordenNy 1 000 000 1 000 000
SUM 1 150 000 1 150 000
378341WilhelmsenhallenFærderFÆRDER KOMMUNEFormelt i ordenGjentatt 2 236 000 2 236 000
303992Fjærholmen seilsenter - seilanleggFærderTØNSBERG SEILFORENINGFormelt i ordenNy 100 000 100 000
586893Nesskogen idrettspark - kunstgressbaneFærderNØTTERØY IDRETTSFORENINGFormelt i ordenNy 1 000 000 1 000 000
716074Teie idrettspark - Kunstgressbane 1FærderTEIE IDRETTSFORENINGFormelt i ordenNy 1 000 000 1 000 000
761895Teie idrettspark - 11er kunstgressbane - hovedbanenFærderTEIE IDRETTSFORENINGFormelt i ordenNy 2 200 000 2 200 000
754376Teie idrettspark - treningsfelt og 5er bane 1FærderTEIE IDRETTSFORENINGFormelt i ordenNy 500 000 500 000
754387Teie idrettspark - treningsfelt og 5er bane 2FærderTEIE IDRETTSFORENINGFormelt i ordenNy 500 000 500 000
7432110Haugsjordet - SanitæranleggFærderFÆRDER KOMMUNEFormelt i ordenFornyet 496 000 496 000
7470411Færder kommune - TurkartFærderFÆRDER KOMMUNEFormelt i ordenFornyet 53 000 53 000
SUM 8 085 000 8 085 000
602513FleirbrukshallHjartdalHJARTDAL KOMMUNEFormelt i ordenGjentatt 1 750 000 1 750 000
755824Slåkåvatnet tur- og sykkelstiHjartdalSELJORD TURLAGFormelt i ordenNy 393 000 393 000
SUM 2 143 000 2 143 000
741821FriidrettsarenaHolmestrandHOLMESTRAND KOMMUNEFormelt i ordenGjentatt 1 967 000 1 967 000
153722Lersbrygga Idrettsanlegg FriidrettHolmestrandIDRETTSLAGET SANDVINFormelt i ordenFornyet 246 000 246 000
736403Skarsløkka StandplasshusHolmestrandSANDE SKYTTERLAGFormelt i ordenFornyet 1 000 000 1 000 000
761486BMX-bane, asfalt pump-trackHolmestrandSANDE SPORTSKLUBBFormelt i ordenNy 659 000 659 000
755337Speaker- og tidtakerbu Montebello arenaHolmestrandSANDE SPORTSKLUBBFormelt i ordenNy 257 000 257 000
239408Vestskogen KlubbhusHolmestrandSANDE SPORTSKLUBBFormelt i ordenNy 260 000 260 000
SUM 4 389 000 4 389 000
732391Lystlunden ArenaHortenHORTEN KOMMUNEFormelt i ordenGjentatt 10 500 000 3 500 000
613112Horten Roklubb StøtteanleggHortenHORTEN ROKLUBBFormelt i ordenFornyet 113 000 113 000
54873Rørestrand seileranleggHortenHORTEN SEILFORENINGFormelt i ordenFornyet 1 738 000 1 738 000
747244Turveibro KvislaHortenDNT HORTENFormelt i ordenFornyet 116 000 116 000
208335Knudsrød dagsturhytte HortenDNT HORTENFormelt i ordenNy 158 000 158 000
SUM 12 625 000 5 625 000
728661Skateanlegg LivsløpsparkenKragerøKRAGERØ KOMMUNEFormelt i ordenGjentatt 1 000 000 1 000 000
593422SpeiderstølenKragerøFELLESRÅDET FOR SPEIDERARBEIDET I KRAGERØ KOMMUNE Formelt i ordenFornyet 139 000 139 000
757103Gåsmyr fotballbaneKragerøLEVANGSHEIA IDRETTSLAGFormelt i ordenNy 198 000 198 000
760944Krokheia-Kragerø - Turløype med skiltingKragerøKRAGERØ TURLAG Formelt i ordenNy 200 000 200 000
SUM 1 537 000 1 537 000
735221Sundenuten klatrefeltKviteseidKVITSUND IDRETTSLAGFormelt i ordenNy 700 000 700 000
SUM 700 000 700 000
511421Framparken - KlubbhusLarvikFRAMPARKEN EIENDOM ASFormelt i ordenGjentatt 2 475 000 2 475 000
359632Stavernhallen flerbrukshallLarvikLARVIK KOMMUNEFormelt i ordenGjentatt 10 267 000 2 267 000
4366912Hvarneshallen flerbrukshall (liten)LarvikHVARNES ILFormelt i ordenFornyet 136 000 136 000
2170813Lovisenlund IP kunststoffbaneLarvikLARVIK TURN & IDRETTSFORENINGFormelt i ordenFornyet 804 000 804 000
315414Bergslihallen flerbrukshallLarvikHALSEN IDRETTSFORENINGFormelt i ordenFornyet 547 000 547 000
3794815Vestmarka Syd O-kartLarvikLARVIK ORIENTERINGSKLUBBFormelt i ordenFornyet 205 000 205 000
7349916Kaken BeachbaneLarvikSPORTSKLUBBEN STAGFormelt i ordenFornyet 200 000 200 000
2245117Allum sportsskytebane - elgbane med løpende elgLarvikHEDRUM JEGER OG FISKERLAGFormelt i ordenFornyet 383 000 383 000
4640723TjøllinghallenLarvikTJØLLING IDRETTSFORENINGFormelt i ordenNy 720 000 720 000
2529224Svarstad friidrettsanleggLarvikSVARSTAD IDRETTSLAGFormelt i ordenNy 845 000 845 000
5833825Fram parken KunsgressbaneLarvikFRAMPARKEN EIENDOM ASFormelt i ordenNy 1 000 000 1 000 000
1320927Løveskogen klubbhusLarvikTJØLLING IDRETTSFORENINGFormelt i ordenNy 470 000 470 000
SUM 18 052 000 10 052 000
250431Telemarkshallen fotballhallMidt-TelemarkSKARPHEDIN - IL FOTBALLGRUPPAFormelt i ordenNy 500 000 500 000
80492Kjapps kunstgressbaneMidt-TelemarkSAUHERAD IDRETTSLAGFormelt i ordenNy 165 000 165 000
SUM 665 000 665 000
746581Nidelv Arena, driftingbaneNissedalÅMLI OG NISSEDAL MOTORKLUBBFormelt i ordenGjentatt 259 000 259 000
SUM 259 000 259 000
672841Ulefoss idrettspark, kunstgressbaneNomeULEFOSS SPORTSFORENING FOTBALLGRUPPE Formelt i ordenFornyet 1 000 000 1 000 000
364483Norsjø Golfklubb, RomnesNomeNORSJØ GOLFKLUBBFormelt i ordenNy 500 000 500 000
SUM 1 500 000 1 500 000
473811Grønkjær Turløype 3 kmNotoddenGRØNKJÆR SKISENTER SAFormelt i ordenFornyet 1 061 000 1 061 000
105082Grønkjær skiskytteranleggNotoddenGRØNKJÆR SKISENTER SAFormelt i ordenFornyet 701 000 701 000
473823Grønkjær Turløype 2 kmNotoddenGRØNKJÆR SKISENTER SAFormelt i ordenFornyet 489 000 489 000
734885Lerduebane LeivsteinNotoddenNOTODDEN JEGER OG FISKERFORENINGFormelt i ordenNy 737 000 737 000
204346Idrettsanleggene på Sætre - IdrettshusNotoddenSNØGG FRIIDRETTFormelt i ordenNy 655 000 655 000
753187Snøgg friidrettsbane - lager og tidtagerbuNotoddenSNØGG FRIIDRETTFormelt i ordenNy 429 000 429 000
SUM 4 072 000 4 072 000
325461Brevik Oppvekstsenter fleraktivitetssalPorsgrunnPORSGRUNN KOMMUNEFormelt i ordenGjentatt 2 500 000 2 500 000
276392Porsgrunnshallen idrettshallPorsgrunnPORSGRUNN KOMMUNEFormelt i ordenGjentatt 12 000 000 6 000 000
712564Heibanen kunstgressbanePorsgrunnIDRETTSLAGET HEIFormelt i ordenFornyet 918 000 918 000
480785Heibanen gressbanePorsgrunnIDRETTSLAGET HEIFormelt i ordenFornyet 2 589 000 2 589 000
677567Furulund idrettspark kunstgressbanePorsgrunnBREVIK IDRETTSLAGFormelt i ordenFornyet 1 000 000 1 000 000
524548Seivall BåthusPorsgrunnBREVIK SEILFORENINGFormelt i ordenFornyet 293 000 293 000
524529Kjølnes kunstgressbane 11PorsgrunnURÆDD FOTBALLKLUBBFormelt i ordenFornyet 832 000 832 000
SUM 20 132 000 14 132 000
511841Storås skianlegg: Rulleskiløype - nordSandefjordSTOKKE IDRETTSLAGFormelt i ordenFornyet 805 000 805 000
727283Møylandsletta kunstgressbaneSandefjordANDEBU IDRETTSLAGFormelt i ordenFornyet 1 380 000 1 380 000
725574Virik idrettspark kunstgressbane nr. 2SandefjordSTORE BERGAN IDRETTSLAG FOTBALL Formelt i ordenFornyet 1 227 000 1 227 000
727275Stokke idrettsanlegg friidrettSandefjordSTOKKE IDRETTSLAGFormelt i ordenFornyet 449 000 449 000
728636Haukerød kunstgressbane CSandefjordIDRETTSLAGET RUNARFormelt i ordenFornyet 2 825 000 2 825 000
728648Haukerød 9er kunstgressbaneSandefjordIDRETTSLAGET RUNARFormelt i ordenFornyet 1 380 000 1 380 000
172379Bugårdsparken ridebaneSandefjordLARVIK OG SANDEFJORD RYTTERKLUBB Formelt i ordenFornyet 243 000 243 000
7563010Trudvang - skoleskogen gapahukSandefjordSANDE NÆRMILJØUTVALGFormelt i ordenNy 85 000 85 000
4910810Gogstadveien Pistolbane, skytebaneSandefjordSANDEFJORD PISTOLKLUBBFormelt i ordenFornyet 106 000 106 000
1724611PingvinhallenSandefjordSANDEFJORD TENNISKLUBBFormelt i ordenFornyet 125 000 125 000
260312Stokke idrettsanlegg: TennisSandefjordSTOKKE IDRETTSLAGFormelt i ordenFornyet 115 000 115 000
2551013Virik idrettspark - KlubbhusSandefjordSTORE BERGAN IDRETTSLAGFormelt i ordenFornyet 574 000 574 000
6541114Hjertås turorienteringskartSandefjordSANDEFJORD ORIENTERINGSKLUBBFormelt i ordenFornyet 94 000 94 000
5712915Heisetra Tursti/rullestolSandefjordSANDEFJORD TURISTFORENINGFormelt i ordenFornyet 496 000 496 000
7273916Sanitærbygg SvinesagaSandefjordSANDEFJORD TURISTFORENINGFormelt i ordenFornyet 709 000 709 000
7360319Sandefjord brettseilerklubbSandefjordSANDEFJORD BRETTSEILERKLUBBFormelt i ordenFornyet 134 000 134 000
2318920Arnadal Idrettsanlegg - KlubbhusSandefjordARNADAL IDRETTSLAGFormelt i ordenNy 712 000 712 000
7413021Vesterøya idrettspark beachanlegg bane 1SandefjordSANDAR IDRETTSLAGFormelt i ordenFornyet 196 000 196 000
7414122Vesterøya idrettspark Beachanlegg bane 2SandefjordSANDAR IDRETTSLAGFormelt i ordenFornyet 233 000 233 000
7409623Håsken Nord orienteringskartSandefjordANDEBU IDRETTSLAGFormelt i ordenFornyet 49 000 49 000
7411824Breidablikk minianlegg lagerbodSandefjordBREIDABLIKK IDRETTSLAGFormelt i ordenFornyet 236 000 236 000
1931325Haukerød skiløypeSandefjordIDRETTSLAGET RUNARFormelt i ordenFornyet 500 000 500 000
1931326Haukerød skiløypeSandefjordIDRETTSLAGET RUNARFormelt i ordenFornyet 350 000 350 000
1931327Haukerød skiløypeSandefjordIDRETTSLAGET RUNARFormelt i ordenFornyet 530 000 530 000
6539032Virik idrettspark Kunstgressbane 7-erSandefjordSTORE BERGAN IDRETTSLAGFormelt i ordenNy 460 000 460 000
7271333Sandarbanen baseballbaneSandefjordSANDEFJORD VIKINGS BASEBALLKLUBBFormelt i ordenNy 177 000 177 000
6802240Svartåa O-kartSandefjordSANDEFJORD ORIENTERINGSKLUBBFormelt i ordenNy 97 000 97 000
5573041Storås skianlegg: Helårsløype StoråsSandefjordSTOKKE IDRETTSLAGFormelt i ordenNy 338 000 338 000
7575642Storås skianlegg - Lager til løypemaskinSandefjordSTOKKE IDRETTSLAGFormelt i ordenNy 334 000 334 000
7575743Storås skianlegg -toalettbyggSandefjordSTOKKE IDRETTSLAGFormelt i ordenNy 185 000 185 000
SUM 15 144 000 15 144 000
761681Dagsturhytte, Ballongfararstein SeljordSELJORD IDRETTSLAGFormelt i ordenNy 165 000 165 000
761672Eventyrøy Sandbane SeljordSELJORD IDRETTSLAGFormelt i ordenNy 79 000 79 000
SUM 244 000 244 000
750701Almedalen - RiflebaneSiljanSILJAN JEGER OG FISKEFORENINGFormelt i ordenNy 690 000 690 000
SUM 690 000 690 000
605951Skien VGS Klosterøya - idrettshallSkienTELEMARK FYLKESKOMMUNEFormelt i ordenGjentatt 8 000 000 2 000 000
759842Jarseng idrettsanlegg - skiskytterstadionSkienIDRETTSFORENINGEN ØRNFormelt i ordenNy 1 953 000 1 953 000
266443Gulset idrettspark - Hasselbakken HS65SkienSKOTFOSS TURN OG IDRETTSFORENING HOVEDFORENINGENFormelt i ordenFornyet 356 000 356 000
738404Grenland Motorsportsenter, BarnebaneSkienFLITTIG MOTOCROSS ATVFormelt i ordenFornyet 151 000 151 000
737245Tore Edvins PlassSkienIF SKIDARFormelt i ordenNy 250 000 250 000
760016Åfoss stadion - 7 er bane kunstgressSkienÅFOSS OG OMEGN IDRETTSLAGFormelt i ordenNy 900 000 900 000
191627Herkules idrettspark - klubbhusSkienI F HERKULES ALLIANSEIDRETTSLAG Formelt i ordenFornyet 2 300 000 2 300 000
458698Tollnes stadion - hovedbane, kunstgressSkienTOLLNES BALLKLUBBFormelt i ordenNy 405 000 405 000
53109Rognsbru - FrønesSkienPORSGRUNN ORIENTERINGSLAGFormelt i ordenNy 246 000 246 000
7598510Jarseng idrettsanlegg - rulleskiløypeSkienIDRETTSFORENINGEN ØRNFormelt i ordenNy 1 050 000 1 050 000
1944111Skidar/Helges plass - SkidarhusetSkienIF SKIDARFormelt i ordenNy 75 000 75 000
7384112Grenland Motorsportsenter, Ferdighetsløype motocrossSkienFLITTIG MOTOCROSS ATVFormelt i ordenFornyet 144 000 144 000
6213913Grenland Turkart - Skien VestSkienDNT TELEMARK Formelt i ordenNy 152 000 152 000
7533214Skidar/Helges plass - garasjeSkienIF SKIDARFormelt i ordenNy 176 000 176 000
7598715Jarseng idrettsanlegg - skiskytterstadion, garasjeSkienIDRETTSFORENINGEN ØRNFormelt i ordenNy 267 000 267 000
3034918Åfoss stadion - kunstgressbaneSkienÅFOSS OG OMEGN IDRETTSLAGFormelt i ordenNy 1 000 000 1 000 000
4586819Tollnes stadion - treningsbane, kunstgressSkienTOLLNES BALLKLUBBFormelt i ordenNy 405 000 405 000
SUM 17 830 000 11 830 000
736831Kvitåvatn - turvei rødTinnKVITÅVATN LANGRENNS- OG AKTIVITETSARENA ASFormelt i ordenGjentatt 500 000 500 000
736842Kvitåvatn - snøanleggTinnKVITÅVATN LANGRENNS- OG AKTIVITETSARENA ASFormelt i ordenFornyet 1 000 000 1 000 000
SUM 1 500 000 1 500 000
435971Høydalsmo langrennsarenaTokkeHØYDALSMO IDROTTSLAGFormelt i ordenNy 1 050 000 1 050 000
288273Koren skytterst. 100 m baneTokkeTOKKE SKYTTARLAGFormelt i ordenFornyet 328 000 328 000
SUM 1 378 000 1 378 000
543011Messehall A - KampsportTønsbergTØNSBERG KOMMUNEFormelt i ordenGjentatt 1 300 000 1 300 000
451202Tønsberg kajak klubb IdrettshusTønsbergTØNSBERG KAJAKK KLUBBFormelt i ordenGjentatt 1 710 000 1 710 000
601183Lysløype Røråstoppen skole - SkjeggestadåsenTønsbergIDRETTSLAGET IVRIGFormelt i ordenFornyet 1 000 000 1 000 000
747824Tønsberg ishall - TT tilbyggTønsbergTØNSBERGS TURNFORENINGFormelt i ordenFornyet 1 000 000 1 000 000
451187Tønsberg idrettshallTønsbergTØNSBERG KOMMUNE Formelt i ordenFornyet 193 000 193 000
43969Gamle Idretten - bane for Amerikanske idretterTønsbergTØNSBERG KOMMUNE Formelt i ordenFornyet 3 413 000 3 413 000
7479210Torgersøya - SanitæranleggTønsbergTØNSBERG KOMMUNE Formelt i ordenFornyet 525 000 525 000
7598911Langevannet o - kart østTønsbergOL TROLLOFormelt i ordenNy 83 000 83 000
7590912Langevann nord o - kartTønsbergOL TROLLOFormelt i ordenNy 42 000 42 000
4912814Vear idrettspark: 7 er bane kunstgressTønsbergVEAR IDRETTSFORENINGFormelt i ordenNy 400 000 400 000
SUM 9 666 000 9 666 000
758441Tursti FurufjellVinjeVINJE IDROTTSLAGFormelt i ordenNy 164 000 164 000
758432Tursti HovdestøylnutenVinjeVINJE IDROTTSLAGFormelt i ordenNy 25 000 25 000
758413Edland skule - lysløypeVinjeIDRETTSLAGET REINFormelt i ordenNy 811 000 811 000
SUM 1 000 000 1 000 000Ordinære anlegg Totalt fordeltTotalt 96 258 000