Hvilket alternativ er det beste for Skien – og hva anbefaler TA?

Av
Publisert

For en gangs skyld har vi en større byutviklingsdebatt i Skien i forkant av beslutningen, ikke etter at bygging er i gang og konklusjonene stort sett er irreversible. Det handler om biblioteket og endelig beslutning skal fattes av bystyret i begynnelsen av mars.

Det er bra at debatten er såpass frisk. Det engasjerer hele byen hvor det nye biblioteket skal ligge. Mer og mindre tunge aktører i lokalpolitikk og kulturliv argumenterer godt for sitt foretrukne alternativ. Det er framlagt optimistiske og ambisiøse arkitektoniske løsninger for begge alternativene.

Argumentene for Kulturkvartalet og argumentene for Meierikvartalet er ulike. Men jeg mener, ærlig talt, det er gode og tungtveiende poenger på begge sider.

Ryktene har vært mange fra de mer og mindre opplyste arealene i maktens korridorer. Noen sier at Aps sterke mann og tidligere ordfører Rolf Erling Andersen har bestemt seg og da blir det slik.

Altså Kulturkvartalet.

Andre i Arbeiderpartiet, som jeg har snakket med, er klare på at Meierikvartalet uten tvil er best og de kommer til å gå for det uansett. Så får vi se hvor stor andelen er for det ene og det andre.

I andre partier virker det som om Meierikvartalet ligger i ledelse. Men Aps posisjon som det største partiet i bystyret er selvfølgelig tungtveiende.

Det er betydelige folk på begge sider som legger mye personlig pondus i sine forslag.

Økonomien spiller selvfølgelig en rolle. Men man bør passe på så ikke økonomien blir brukt som et vikarierende argument for å få det som man vil.

At man regner litt mer godhjertet på det man foretrekker og litt mer firkantet på det andre. Det er en kjent metode i visse deler av norske samfunnsliv at enkelte har brukt metoden med å underbudsjetterte kontroversielle forslag og overbudsjetterte omforente forslag for å på den måten presse fram eget syn.

Samtidig må man selvfølgelig finne fram til en totaløkonomi og en driftsmodell som er god og bærekraftig over tid. Det hjelper ikke om driften blir så dyr, eller de spesielle løsningene som gjør et alternativ mer attraktivt, koster så mye ekstra, at det uansett ikke står seg.

Et eksempel på slike triks, fra vårt område, er hvordan uttalte motstandere av bybane i Grenland har brukt kostnadsberegninger som er helt elleville, for i neste omgang konkludere med at det blir for dyrt å bygge en slik bane.

Sannsynligvis er prisen under halvparten av de prognosene som er kastet inn i debatten, for å legge ballen – og banen – død – og det er sannsynliggjort av bybanetilhengerne.

Men bibliotek skal altså avgjøres straks. Om det ikke allerede er «avgjort» på bakrommene, slik mange frykter.

Et av hovedargumentene har gått på at alternativ «Meierikvartalet» ligger i sentrum. Det vil få mer folk og mer liv i bykjernen.

Jeg er enig i at det er et argument, men ikke så kategorisk som man vil ha det til.

Jeg ser at «Skien by» omtaler de to alternativene slik:

« ... Meierikvartalet midt i sentrum ...» og « ... Kulturkvartalet, ved Ibsenhuset».

Meierikvartalet er ikke midt i sentrum, men antakelig ett til to minutter nærmere handelstorget i sentrum enn Ibsenhuset. Altså 60–120 sekunder mer å gå.

En marginal forskjell, når man skal vurdere to slike prosjekter.

Begge alternativene er udiskutabelt i sentrum, ingen av dem er «midt i sentrum».

Men Meierikvartalet er altså nærmest bykjernen.

Det er opplagt et mål å få mer folk og mer liv i sentrum og det kan være at Meieri-alternativet stimulerer litt mer til det, så jeg vil slett ikke underslå det poenget. Men forskjellen er ikke himmelvid.

Alternativet med Ibsenhuset er kanskje det sprekeste forslaget arkitektonisk. Og vil også, åpenbart, styrke folkelivet rundt byens kulturelle storstue.

Det kan være at, totalt sett, vil være riktig for Skien å prøve å styrke det etablerte og solide kulturtilbudet som er i dette området. At det kan gi noen synergier til denne delen av sentrum. Og da tåler man antakelig også 90 sekunder lengre å gå fra handelstorget.

Men jeg tror debatt om dette er bra, uansett hvem som vinner og hvem som taper. Spesielt om det er mulig å drøfte dette uten konspiratoriske utslag og mistanke om både urent trav, korrupsjon og maktmisbruk.

Jeg hørt de ordene blitt brukt, men er i grunn ikke spesielt redd for at det har foregått. Til det har prosessen vært for åpen.

Hva mener så TA?

Vi har fulgt prosessen tett. Vi har prøvd å levere så mye informasjon rundt hele denne saken som mulig.

Vi har latt alle som mener noe få slippe til. Og vi har tatt vår jobb som premissleverandør for «.. for eit ope og opplyst offentlig ordskifte». som det så vakkert står i grunnloven på alvor. Men jeg har ingen illusjoner om hva TA mener, hva jeg som redaktør mener, har så stor vekt. Den tiden er over da folk baserte sine standpunkter på sympatier og antipatier med byens ledende avis.

Og det tar jeg også konsekvensen av.

Jeg vil ikke gi noen råd.

Jeg tror byen kan leve svært godt med begge de aktuelle forslagene og best av alt, begge forslagene vil «løfte» byen.

Så vil jeg sikkert møte kritikk for at det er feigt.

Det tåler jeg godt.

Så da får vi se da, hva de kloke og ikke fullt så kloke, hodene i bystyret kommer fram til. I denne saken tror jeg faktisk man med rette kan si:

Bra blir det uansett.

Artikkeltags