Denne kirken vant

Vant arkitektkonkurransen: Slik blir nye Østre Porsgrunn kirke.

Vant arkitektkonkurransen: Slik blir nye Østre Porsgrunn kirke.

Artikkelen er over 5 år gammel

PORSGRUNN: Dette er den nye kirken i Porsgrunn, om juryen får det som den vil. En kirke i porselen skal stå klar i 2018.

DEL

Det ble gjort kjent fredag under en pressekonferanse i kirkestua rett ved branntomta til Østre Porsgrunn kirke.

Porsgrunn kirkelige fellesråd var ansvarlig for begivenheten, og det som sto på programmet var juryens offentliggjøring av dem som hadde vunnet plan- og designkonkurransen for Østre Porsgrunn kirke.

Foruten medlemmer av menigheten, var politikere og kirkemenn til stede – og et barnekor som startet det hele.

Korskirke

Sju arkitektfirmaer har vært med i konkurransen, og det var «Reis opp» som ble kåret til vinneren. Det er Trodahl arkitekter i samarbeid med Espen Surnevik som har tegnet «Reis opp».

- Prosjektet ønsker å gi menigheten og hele byen en ny og verdig kirke, som over tid kan fylle den betydningsfulle posisjonen den gamle kirken hadde. Kirken er utviklet med tilbakeblikk på kirkens historie og tradisjon, men søker seg samtidig fremover for å utforske hva kirken er og betyr i vår tid. «reis opp» skal bli en egenartet og unik kirke for Porsgrunn, kledd i ren porselen, sier arkitektkontoret som står bak tegningene

- Prosjektet vil bli en fleksibel arena for kirkens handlinger inn i en ny tidsalder. En åpen folkekirke som er inkluderende både ved de rituelle høytidene så vel som i det dagligdagse. Kirkeanlegget er utviklet for å inneholde varierte kvaliteter som den enkelte kan velge å se som høyreist og monumental, men samtidig som rolig og tilpasset stedet, legger arkitektene til.

Vakkert lys

Juryen begrunnet sitt valg av ny kirke i dag. I dette inngikk følgende momenter:

• Prosjektet er komplett gjennomtenkt.

• En «ny korskirke» etableres inne i anlegget.

• Funksjonelt.

• Et robust konsept.

• Intimt preg.

• Lys kommer inn på en vakker måte.

• Tårnet vil bygges på samme sted som det gamle tårnet.

• Hovedinngangen er under tårnet som den gamle kirken.

• Vinner fulgte opp konkurransekriteriene.

• Det regnes med at de økonomiske rammene holder.

– Etter juryens syn er «Reis opp» et sterkt prosjekt på alle nivåer, og det prosjektet som best oppfyller programmets krav og konkurransens suksesskriterier.» Og det ble klart at kirkestuen delvis skal rives.

Byggekostnaden for «Reis opp» er beregnet til 59,7 millioner kroner. Areal som oppgis (med inkluderende kirkestue) er 1848 kvadratmeter.

I juryen har det blant annet sittet to representanter fra Norske arkitekters landsforbund, pluss kirkesjef, leder for fellesrådet og leder for menighetsrådet.

Avstemming likevel

– En gledens dag, konkluderte kirkesjef Johannes Sørhaug, da valget var offentliggjort.

– Dette er en milepæl for byen og menigheten. Nå kan alle se hva slags kirke Porsgrunn faktisk vil få. Og vi skal jobbe videre med arkitektene, og medlemmene våre skal medvirke, enten det handler om kirkerom eller teknikk og lyd.

Sørhaug regner med at byggingen av den nye kirken starter om ett år, og den blir innviet påsken 2018.

Fungerende ordfører Ole Henrik Lia uttalte at han var glad for at beslutningen var fattet, og han roste fellesrådet for å ha gjennomført en god prosess.

Varaordfører Erik Bystrøm var av en annen oppfatning:

– Jeg er skuffet over juryens beslutning, den som vant var ikke min favoritt.

– Og jeg vil tro at valget kan innvirke på avstemmingen som finner sted søndag.

– Det er alltid moro å høre fagfolk beskrive arbeidet sitt, men vi får se hva folk sier søndag, uttalte Siren Johnsen, politiker i Venstre.

Knut Kallhovde i komiteen for gjenoppføring av kirken viste også til avstemmingen og menighetsmøtet. Rett nok skal den nye kirken der bli presentert med juryens begrunnelse, men det skal også holdes rådgivende avstemming: Ønsker medlemmene av menigheten en gjenoppføring av kirken? Hvis svaret er ja og fellesråd følger dette opp, kan det bety at juryens arbeid har vært til ingen nytte. Han presiserer at ifølge utlysningen av konkurransen er det ingen forpliktelse til å bygge vinnerprosjektet.

Les også: Saken er ikke så enkel

Les også: Mange meninger om ny kirke

Les også: 15 millioner til ny kirke

Artikkeltags