Det er Johan Henrik Frøstrup, som har inne en klage hos Sivilombudsmannen på vegne av "Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke".

Frøstrup mener likevel at kommunen strengt juridisk ikke gjør en feil ved å beslutte en igangsettingstillatelse nummer 2 når det gjelder kirken. - Men upassende er det når Sivilombudsmannen vurderer en såpass vektig innvending.

Helt ferskt

Vedtaket angående "Igangsettingstillatelse 2" er daterte 27. september. Det er et "Administrativt vedtak etter delegert myndighet". Budskapet er:

Det gis "igangsettingstillatelse for arbeider utover grunn og fundamenteringsarbeider i samsvar med søknad..."

Avdelingsleder for byggesak Baard Gonsholt er ansvarlig.

Søknaden ble mottatt 18. mai. Rammetillatelsen ble gitt i utvalg for miljø og byutvikling i november i fjor.

Tilfredsstillende

Telemark fylkeskommune har dessuten vært i bildet og slår fast at det er gjort en nødvendig tilpasning til et fasadevilkår.

Porsgrunn kommune er enig og fastslår "at reguleringsbestemmelsens krav til harmonisering av nybyggets materialer til eksisterende trehusbebyggelse nå er oppfylt i tilfredsstillende grad".