Det ble klart  i ettermiddag. 205 stemte for gjenoppføring, eller rekonstruksjon. 124 stemt mot.

- Jeg er fornøyd med resultatet, sier Gunnar Hopen, medlem av menigheten og kontaktperson for den gruppa i menigheten som ønsket seg en slik avstemming.

- I tillegg ble noen ja-stemmer forkastet, fordi de hadde skrevet for mye, opplyser Hopen.

LES OGSÅ: Denne kirken vant

Avstemmingen fant sted i forbindelse med en gudstjeneste i Vestre Porsgrunn kirke. Og det samlet seg lange køer da det skulle stemmes.

- Jeg håper nå at fellesrådet vil lytte til sine medlemmer.

Fredag gjorde Porsgrunn kirkelig fellesråd kjent at forslaget «Reis opp» som ny Østre Porsgrunn kirke hadde vunnet plan- og designkonkurransen. En jury stod for kåringen.

«Reis opp» er laget av Trodahl arkitekter og arkitekt Espen Surnevik. Den skal kles i porselen.

LES OGSÅ: Saken er ikke så enkel

Fellesrådet vil tirsdag avgjøre om det skal gå for juryens forslag, samtidig må de nå ta hensyn til avstemmingen gjort i dag.

Avstemmingen er definert som rådgivende, dette er teksten det ble stemt over:

"Medlemmene av Porsgrunn menighet ønsker en gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke. Planarbeidet for alternative kirkebygg avsluttes, og utredning av kirken igangsettes så snart som mulig."