Gå til sidens hovedinnhold

Kirken blir et halvt år forsinket

Artikkelen er over 3 år gammel

PORSGRUNN: En ny Østre Porsgrunn kirke blir et halvt år forsinket. Klagene i saken har skylda. Det mener kirkesjefen.

Informasjonen kommer i forbindelse med de siste klagene knyttet til rammetillatelsen. Nylig kom avgjørelsen. Fylkesmannen er krystallklar: Klagene tas ikke til følge. Kommunens rammetillatelse stadfestes.

Ferdig høsten 2018

- Har klagene forsinket dere?

- Ja, klagene har forsinket prosessen med å få kirken ferdig, svarer kirkesjefen, Johannes Sørhaug. - Rammetillatelse ble opprinnelig gitt i november 2016.

- Når kan den nye kirken «Reis opp» være ferdigbygd?

- Under forutsetning av at kommunen gir igangsettingstillatelse og at departementet godkjenner Reis opp som kirke, kan bygging starte relativt raskt, slik at kirken kan stå ferdig i løpet av høsten 2018.

Opprinnelig var målsettingen at kirken skulle være ferdig påsken 2018.

Svært positiv avgjørelse

- Hva kan du si om avgjørelsen til Fylkesmannen?

- Avgjørelsen er svært positiv for prosjekt Østre Porsgrunn kirke.

- Er saken nå endelig avgjort - det blir "Reis opp"?

- Ja, under forutsetning som nevnt, pluss fellesrådets vedtak om byggestart.

- Hva vil dere gjøre de nærmeste ukene?

- Vi jobber med forberedelse til søknadene som skal behandles.

- Må tilpasses trehusbebyggelsen

Knut Kallhovde i "Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke" har blant annet denne kommentaren til Fylkesmannens avgjørelse:

- Fylkesmannen presiserer betingelsene for å godkjenne rammesøknaden, for eksempel at byggets fasadematerialer må tilpasses trehusbebyggelsen i området og at et kirkebygg som utelukkende består av porselen som fasademateriale - ikke vil oppfylle nevnte tilpasningskrav.

Det er ikke avgjort

Dessuten uttrykker Kallhovde:

- Fylkesmannen forutsetter som det heter: «… at de konkrete planene det er stilt vilkår om blir forelagt fylkeskommunen før vedtak om igangsettelse». Man må derfor forvente at det ikke vil bli godtatt dersom betingelsene blir møtt på en så lettvint måte som prosjektet Reis opp har gjort hittil.

- Er saken nå endelig avgjort - det blir "Reis opp"?

- Nei. Vi må se om prosjektet Reis opp kan eller vil tilfredsstille betingelsene for rammetillatelsen. Og vi må avvente fellesrådets svar på Kulturdepartementets spørsmål og hvorvidt departementet vil gi sin godkjenning

- En mulig fredning av kirkegården må også avventes.

- Hva vil dere gjøre de nærmeste ukene?

- Være på vakt.

Fylkeskommunens vedtak betyr altså at Porsgrunn kommunes vedtak 22. november 2016 er i orden.

Ny søknad snart klar

Søknaden om igangsettingstillatelsen vil være klar i løpet av ei uke.

Sørhaug varsler at de vil informere politikerne om prosjektet 23. mai. I en bulletin opplyser han dessuten at fellesrådet er i ferd med å besvare departementet på innsigelser sendt av advokat Johan Henrik Frøstrup.

Når det gjelder økonomien, opplyser Sørhaug:  – Prosjektet har gått detaljert gjennom alle kalkyler. Vi har kontroll og er innenfor budsjett. Det kan det selvsagt alltid dukke opp noen uforutsette utgifter, men det har vi også lagt inn rom for.