- Vanskelig å sparke lærere

REKTOR I HARDT VÆR: Rektor ved Rjukan videregående skole, Olav Tov Røysland, har møtt mye motbør denne uken etter at over 100 elever streiket i protest mot det de kaller dårlige lærere og dårlig skoleledelse.

REKTOR I HARDT VÆR: Rektor ved Rjukan videregående skole, Olav Tov Røysland, har møtt mye motbør denne uken etter at over 100 elever streiket i protest mot det de kaller dårlige lærere og dårlig skoleledelse. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

TINN: Rektor ved Rjukan videregående skole, Olav Tov Røysland, sier det er en kilde til frustrasjon at det er så vanskelig å kvitte seg med dårlige lærere. Han har også vurdert sin egen stilling i kjølvannet av skolestreiken.

DEL

- Dagens elevråd ved Rjukan videregående skole har fått ny medietalsperson. Vet du hvorfor?

- Det var jeg ikke klar over.

- Årsaken er at andre elever har advart dagens elevrådsmedlemmer mot opplevelser de selv hadde i etterkant av 2007-skoleturen der to lærere var på fylla. Man er redd for lærerreaksjoner. Kan du garantere at elevene ved Rjukan videregående skole ikke blir utsatt for represalier i ettertid?

- Ja, det kan jeg garantere.

LES OGSÅ: - Lærer var i smertehelvete

LES OGSÅ: Beskyldt for å ha «drept» lærer

LES OGSÅ: Ute av stand til å undervise

DISKUTERER LØSNINGER

- Medlemmer av elevrådet har en av de omtalte lærerne i et fag - er det diskutert?

- Vi er inne i diskusjoner som går på undervisning ja, men vi har ikke konkludert. Jeg har invitert hele organisasjonen til å være med i det arbeidet som skal lede denne skolen inn på normaltilstand igjen. Da snakker vi om ledergruppen min, de tillitsvalgte, verneombudet, alle lærerne, andre ansatte og alle elevene. Forhåpentligvis blir det en bedre tilstand enn den elevene har gitt uttrykk for de opplever i dag.

FRUSTRERT REKTOR

- Er det slik at mange lærere ved Rjukan videregående skole de siste 10, 15 årene har måttet slutte på grunn av alkoholproblemer?

- Det vil jeg ikke svare konkret på, men dette med rusmisbruk og arbeidstakere har høyt fokus i Telemark fylkeskommune. Det blir tatt opp med jevne mellomrom på rektormøter og det er slik på Rjukan som det er på andre skoler, problemer som er vanskelig å ta tak i og lett å feie under teppet. Jeg forsikrer vi her på Rjukan har høyt fokus på problemstillingen. Av og til blir rektor også veldig frustrert over slike ting. På den ene siden har vi et sterkt ønske om å danne en god skole og på den andre siden må vi utøve en profesjonalitet i forhold til arbeidsmiljøloven, personalreglement og taushetsplikt. Dette er et dilemma.

ELEVER BYTTET FAG

En tidligere elev ved Rjukan videregående skole opplyser til TA at det var en lignende aksjon ved skolen i 2008/2009. Problemet var en lærer med høyt fravær - elevene underviste seg selv, sier eleven - og dette gav klassen rektor beskjed om.

- Etter å ha vært vitne til truslene som ble servert elevene i trinnet over etter klasseturen i 2007, turde vi ikke å ta saken videre. De av oss som hadde mulighet til det, valgte andre fag året etter for å unngå læreren, sier eks-eleven.

- Hva sier du til det?

- Den påstanden tar jeg veldig på alvor. Dette er en sak det er kjempeviktig ikke å bagatellisere og et alvorlig signal til meg. Da er vi igjen inne på den frustrasjon en rektor kan føle når man får denne typen tilbakemeldinger. Det er ulike årsaker til at lærere ikke fungerer, men det er også en kjent sak at lærere som ellers har alt sitt på det tørre likevel ikke får det til. Det skjer på alle skoler. Jeg har opplevd det selv - både som elev og som rektor.

KOBLER INN HMS

- Hvis du blir varslet om en lærer som har et vedvarende problem med langt fravær, uforklarlig fravær og påstander om alkoholbruk, hvilke sanksjonsmuligheter har du som rektor for å ivareta at elevene får den undervisningen de har krav på?

- Det er to ting. Ved langt fravær, knyttet til alkohol eller andre ting, må jeg sørge for vikar. Det er uavhengig av årsak. Punkt to er å koble inn HMS-tjenesten med sin ruskonsulent og spesialister på slikt. Rektorer i Telemark bruker svært ofte HMS-tjenesten som et rådgivende og utøvende organ i forhold til å sette i gang tiltak.

- Har du brukt den tjenesten her på Rjukan videregående skole?

- Svaret er ja.

- Har du eller andre ved skolen beslaglagt et videoopptak med fyll og bråk fra en annen skoletur til utlandet enn Portugal-turen i 2007?

- Jeg kan ikke snakke for mine forgjengere, men jeg har ikke gjort det.

DET FINNES EN GRENSE

Røysland viser til taushetsplikten når TA spør om han er klar over at en av hans lærere er dømt for promillekjøring og til rusrehabilitering.

- Poenget med å spørre er å finne ut om det ikke finnes en grense ved Rjukan videregående skole på hva man godtar av fravær, rar oppførsel i timene, fyll på klasseturer og fyllekjøring. Er det en grense der man sier nok er nok?

- På generelt grunnlag kan jeg si at selvfølgelig finnes det grenser. Ser man på lovverk, regelverk og rammene som styrer norsk arbeidsliv så kan man bli noe frustrert. Handlingsrommet er ganske trangt og arbeidsgiver må kunne dokumentere alt - for å kunne for eksempel si opp folk. Det er generelt en frustrasjon for rektorer i Norge. Det våger jeg å si. Det er en frustrasjon for meg og en frustrasjon rent generelt.

ET EKSTREMTILFELLE

- I 2008 var det et nasjonalt tilsyn på om norske skoler oppfylte årstimetallet elever har krav på. Har Rjukan videregående skole oppfylt årstimetallet elevene har krav på i alle fag de siste årene - sett opp mot lærerfraværet?

- Det er lovpålagt å gi elevene årstimetallet. Det jeg kan si er at vi her på Rjukan prøver alt vi kan. Virkeligheten er at av og til får man fravær som lyn fra klar himmel. Da skal jeg øyeblikkelig finne en vikar innenfor egne rekker. Av og til hender det at det ikke går. Det finnes fag der bare en lærer kan undervise. Slik er hverdagen. Derfor vil elevene oppleve frustrasjon når jeg ikke skaffer en vikar samme dag eller to dager etter.

- Hva med fem og en halv måned i norsk ved Rjukan videregående skole i 2011?

- Det var et ekstremtilfelle. Slik skal det ikke være. Vi kan være enige om at det var altfor lenge.

TIDEN STÅR STILLE

- Siden skolestreiken på mandag 2. januar har TA fått mange tilbakemeldinger på at det opp gjennom årene har skjedd flere uheldige lærerepisoder ved Rjukan VGS. Uten at det tilsynelatende skjer noe. Du har fortalt om din frustrasjon opp mot sanksjonsmuligheter, men foreldre og elever oppfatter det som tiden står stille og ingenting får konsekvenser. Hva sier du?

- Det er alvorlig og jeg ser dilemmaet. Jeg ser det.

VURDERT SIN STILLING

Røysland sier Rjukan videregående i år er bedre stilt når det gjelder å oppfylle årstimetallet enn man var i 2011.

- Vi er i en bedre situasjon i dag enn vi var i forrige skoleår. Vi har så langt i større grad lykkes med å sette inn vikarer ved uforutsett fravær.

- Sett i lys av det som er skjedd den siste uka, har du vurdert din egen stilling?

- Svaret er ja. Men jeg tenker også at det må være opp til fylkesopplæringssjefen å si at jeg bør stille min plass til disposisjon.

PERSONALSAKER

Rektor Olav Tov Røysland vil ikke snakke om hva han og læreren - som stod foran to skoleklasser og sa elevrådet hadde «drept» hans lærerkollega med sin streikeaksjon - snakket om på et møte tidligere denne uka.

- Jeg ønsker ikke å referere fra et personalmøte.

- Du må kunne si hva slags konsekvenser uttalelsen får - eller får den ingen konsekvenser?

- Uttalelsen er helt uakseptabel og da ligger det vel i det at det vil få en konsekvens.

- Konsekvensen for to lærere på fylla i Portugal i 2007 ble at de ikke fikk dra på skoleturer mer og at de ikke fikk undervise elevene som hadde vært på tur med dem. Noe mer ble det vel ikke?

- Det har ikke TA full innsikt i, for også det var en personalsak. Jeg vil ikke svare på om det fikk andre konsekvenser. Jeg svarer ikke på rene personalsaker.

- Er det rene personalsaker når det går utover elevene?

- Nei, men i denne nye saken har jeg sagt at uttalelsen var uakseptabel og kritikkverdig.

Artikkeltags