Gå til sidens hovedinnhold

Trosser Brustad - legger ned Lykkeliten

Artikkelen er over 13 år gammel

Styret i Blefjell sykehus HF vedtok i går å legge ned fødestua Lykkeliten på Rjukan, uvitende om at Sylvia Brustad nylig har erklært det stikk motsatte.

Med seks mot fire stemmer vedtok styret i Blefjell sykehus HF i går å legge ned fødestua Lykkeliten på Rjukan. Det styret ikke visste, var at statsråden for tre uker siden fredet både fødestua og akuttjenestene ved Rjukan sykehus. Det fører ventelig til en gedigen kommunikasjonsoppvask.

BER OM FULLMAKT

Under gårsdagens styrebehandling kom det raskt for en dag at de ansattes representanter i styret slett ikke var enige i at fødestua Lykkeliten kunne nedlegges.

- Vi mener at styret ikke har mandat til å fatte vedtak om å legge ned Lykkeliten. Derfor ber vi om at saken bringes videre til Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad via styret i Helse Sør Øst, sa Arild Standal på vegne av de fire styremedlemmene som representerer de ansatte.

Et forslag som bare delvis ble tatt til følge.

Etter mange og følelsesmessige innlegg ble det klart at styret til slutt fattet følgende vedtak mot de ansattes innvendinger;

«Styret ber Helse Sør-Øst om fullmakt til å avvikle driften ved Lykkeliten fødestue. Arbeidstakere som blir overtallige i forbindelse med eventuell avvikling, skal så langt mulig gis tilbud om annet arbeid i helseforetaket».

Et vedtak som uten tvil ville skapt ny uro og usikkerhet rundt Lykkeliten, hadde det ikke vært for et meget viktig brev som TA har kopi av, og det fikk styreleder Inger Johanne Stokke fikk lese etter at styremøtet var over.

- HELT UKJENT FOR MEG

I brevet som er adressert til Vestfjorddalens funksjonærforening, og datert 28. januar i år, slår nemlig helseminister Sylvia Brustad fast at fødestua Lykkeliten og akuttjeneste ved Rjukan sykehus skal videreføres.

- Dette er mildt sagt en oppsiktsvekkende informasjon for meg som styreleder. Vi har ikke vært kjent med at helseministeren har tilkjennegitt slike føringer til andre enn helseforetakene. Dette er noe som vi vil ta tak i å få klarhet i så snart som mulig. Stemmer dette, er det mildt sagt merkelig at vi ikke har fått tilsvarende informasjon, sier Inger Johanne Stokke.

Hun og administrende direktør Per Christian Voss, var nærmest i sjokktilstand da de fikk se brevet etter at styremøtet var hevet og de fleste hadde forlatt møterommet på Kongsberg sykehus.

TREKKER SEG

Fra før av er det kjent at direktør Per Christian Voss har sagt opp jobben. Det som imidlertid slo ned som en bombe i går var at også styreleder Inger Johanne Stokke synes å ha fått nok av styrearbeid i Blefjell sykehus HF.

- Jeg har bestemt meg for ikke å ta gjenvalg, sier Stokke. En beslutning som også nestleder Olav Forberg har meddelt styret før jul i fjor.

Dette betyr at tre av de viktigste toppene rundt Blefjell sykehus velger seg bort i en tid det stormer rundt landets sykehus. Både når det gjelder struktur og økonomi.

Spesielt tankevekkende når flere av styremedlemmene i går på ny tok til orde for å se på muligheten for å omgjøre et av sykehusene til distriktsmedisinsk senter.

- Vi har i dag stadfestet at tidligere krav til innsparinger står ved lag. Da bør ingen ting være uprøvd, mente Per Chr. Voss.

NY SJEF

I går ble det også kjent at økonomisjef Ivar Dahl tiltrer som konstituert adm. dir. ved Blefjell sykehus.

- Dahl er en person som kjenner sykehusene i foretaket meget godt. Vi er derfor glade for at han har takket ja til denne konstituerte stillingen, sier Inger Johanne Stokke som ønsket Dahl velkommen som ny leder.