- Vi ønsker ikke å kommentere det nå, skriver statssekretær Arvid Libak i Helse- og omsorgsdepartementet i en tekstmelding. Den meldingen kommer etter at TA har spurt om statsråd Sylvia Brustad er tilgjengelig eller om det er andre i den politiske ledelsen i departementet som kan kommentere saken.

Kommentere saken gjør imidlertid stortingsrepresentant Gunn Olsen, som sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Ap.

- NÅ FÅR DE RYDDE OPP

- Det er jo sånn systemet er. De kommenterer ikke ting som er til behandling i helseforetakene. Men det gjør gjerne jeg, sier Gunn Olsen.

- Vi har gitt klar beskjed til Sylvia Brustad om at vi ikke vil ha noen sammenslåing. Nå må det ryddes opp der det er mest å hente. Nå får helseforetaket konsentrere seg om de store prosjektene, sier Gunn Olsen.

- Telemark og Vestfold trenger ingen sammenslåing for å samarbeide. Det gjør de jo allerede. Men en sammenslåing som det nå legges opp til vil skape en helt unødvendig usikkerhet, sier hun.

Gunn Olsen sier også at hun er usikker på hva en sammenslåing vil kunne føre til på lengre sikt.

SKAL DISKUTERES FØRST

Andreas Kjær (Sp) fra Bamble, tidligere fylkesordfører, er Telemarks representant i styret for Helse Sør-Øst. Han vil ikke si alt for mye i forkant av styremøtet.

- Et samlet opptaksområde trenger nødvendigvis ikke være mer dramatisk enn det samarbeidet som allerede eksisterer i dag. Men noen er nok redde for at det skal resultere i sammenslåing av helseforetak, flytting og reduserte tilbud ved noen av sykehusene. Men dette er noe av det vi skal diskutere på styremøtet før vi fatter et vedtak, sier Kjær.

KAN BLI FLYTTET TILBAKE

En ting som trolig vil bli diskutert på styremøtet i forbindelse med opptaksområdene er om sykehusene på Rjukan og Notodden skal føres tilbake til Telemark.

I det foreslåtte opplegget er Notodden, Rjukan og Kongsberg samordnet blant annet med sykehuset i Bærum. Mens det for mange som i dag sokner til Rjukan og Notodden er Sykehuset Telemark i Skien som vil være desidert nærmest. Dermed kan sykehusforholdene i Telemark bli slik de var tidligere, hvis styret skulle gå inn for en slik modell.