Gå til sidens hovedinnhold

Rjukan ligger sist i kampen om akutten

Artikkelen er over 13 år gammel

Under en orientering i Notodden formannskap i går kom det frem at Kongsberg sykehus ligger flere hestelengder foran når det gjelder å beholde akuttkirurgien - basert på antall akuttinnleggelser om natta. Rjukan ligger sist.

Situasjonen og innsparingene ved Blefjell sykehus bekymrer lokalpolitikerne på Notodden. Derfor var nestleder i styret i Blefjell sykehus invitert for å orientere om stoa. Fint lite ble offentliggjort, men ordfører Lise Wiik fikk overrakt en hemmeligstemplet rapport fra arbeidsutvalget som ser på mulige løsninger og konsekvenser av å måtte spare 50 millioner kroner.

VIL IKKE KASTE KORTENE

Nestleder Olav Forberg sa at det var strid innad i det medisinskfaglige miljøet på hva som var best. Styret hadde vurdert å kaste kortene - og bedrive sivil ulydighet - men hadde funnet ut at det beste for dem som sokner til Blefjell sykehus - var at de som kjente saken best, altså dagens styre - fortsatte. Forberg fikk mange spørsmål, men var ikke spesielt konkret i sine svar - mye på grunn av pressens nærvær. Han slo likevel fast at man ikke kom unna strukturendringer og endret vaktberedskap.

Han la frem tall som viste at antall øyeblikkelighjelp-innleggelser mellom klokka 22.00 og 08.00 var 150 i året på Rjukan. Notodden hadde 300, mens Kongsberg hadde tre slike innleggelser i døgnet - året rundt.

KUN PENGER

Konklusjonene fra en gammel 2003-rapport ble også dratt frem som like aktuell i dag. Den konkluderer med at Kongsberg og Notodden er de to alternativene som er aktuelle til å beholde akuttfunksjonene.

- Slik kan det også bli denne gangen, sa Forberg.

Arbeidsgruppa som arbeider med spareplanene jobber også kun med en ting for øye - nemlig å spare 50 millioner kroner.

- Det foreligger ingen samfunnsøkonomisk konsekvensanalyse av tilbudene ved Blefjell - kun bedriftsøkonomiske, bekreftet Forberg.

BEHANDLER IKKE

- Det er sterkt beklagelig at vi er pålagt å spare så mye penger i et så rikt land som Norge, sa han.

Politikerne fikk også signaler på at kanskje det ikke er så ille å kutte akuttberedskapen som folk tror. Dette ble begrunnet med at ingen av sykehusene i dag har verken kapasitet eller kompetanse til å ta hånd om større skader. Hardt skadede pasienter blir som regel sendt til andre og større sykehus uansett.

- Da er spørsmålet om vi virkelig trenger en akuttberedskap på alle tre sykehusene, sa Forberg.

Det som er kjent fra arbeidsutvalgets rapport er at man konkret arbeider med ett forslag der akuttberedskapen skal ligge på kun ett sted. Legger man kun antall innleggelser til grunn - er Kongsberg storfavoritt.