- Mange opplever at de ikke tas på alvor

Artikkelen er over 4 år gammel

OSLO: - Vi får mange tilbakemeldinger fra folk som opplever at de ikke blir tatt på alvor, og om mangel på kunnskap om ME i helsevesenet, sier generalsekretær Anette Gilje i Norges ME-forening.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Generalsekretær Anette Gilje i Norges ME-forening (Norges Myalgisk Encefalopati Forening), sier at det er mange i helsevesenet som ikke kjenner til de diagnostiske kriteriene for ME.

- Det er også veldig mange som opplever at legen ikke forstår sykdommens alvorlighetsgrad. Vi hadde en spørreundersøkelse hvor 1167 personer deltok, hvor vi spurte om hvordan de opplever sin sykdom. Da svarte 78 prosent at de har store problemer med å forflytte seg utendørs og med å stå oppreist, for eksempel i kø. Så folk med ME er mye sykere enn hva de ser ut som, sier Gilje.

Sintef ga i februar i 2011 ut en forskningsrapport kalt: «Status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge». Rapporten konkluderer blant annet med at det fortsatt er stor mangel på kunnskap om CFS/ME i sosial-, velferds- og helsetjenesten, og at det fortsatt er manglende enighet om implementering av diagnostiske kriterier for CFS/ME.

- POSITIVT ENGASJEMENT

Tidligere i høst stilte Høyre-leder Erna Solberg et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren, hvor hun spurte om hva status er for etablering av det nasjonale kompetansesenteret for CFS/ME, og for Helsedirektoratets arbeid med retningslinjer for behandling og oppfølging av pasienter med CEF/ME.

- At politikerne engasjerer seg for denne saken er veldig positivt. Det trengs mer kunnskap i helsevesenet, både om diagnostiske kriterier og sykdommens alvorlighetsgrad. Vi venter på at forskerne skal finne årsaken og komme fram til en mulig medisinsk behandling.

I mellomtida er det svært viktig at leger og helsepersonell lytter til pasientene og tar dem og deres situasjon på alvor. Samtidig så er det viktig at folk gir beskjed når de føler seg feilbehandlet, sier Gilje.

Artikkeltags