Gå til sidens hovedinnhold

Kastet ut sørgende 91-åring

Artikkelen er over 10 år gammel

TOKKE: Få dager etter at mannen døde fikk 91-årige Sigrid Solli beskjed om å flytte ut av omsorgsleiligheten ekteparet hadde bodd i de fem siste årene. Sønnen mener prosessen ble så belastende at den medvirket til morens død måneder senere.

Han og to søsken mistet begge foreldrene i løpet av fjoråret. Mens farens død var et naturlig punktum for et langt liv, ble morens siste dager en trist og opprørende opplevelse for søsknene.

TIL LIVETS SLUTT

Sigrid og Olav Solli flyttet inn den kommunale omsorgsleiligheten ved Tokke omsorgssenter på Dalen i 2005. Det var Olav som først fikk innvilget søknaden om å bo der, mens Sigrid flyttet etter senere og sendte inn sin søknad samme året. De solgte huset, og var tilfredse med at omsorgsleiligheten var deres hjem til livets slutt.

I juli 2010 dør Olav. Få dager etter får Sigrid besøk av en kommunal leder som spør hvor hun skal flytte nå.

- «Hvordan skal det gå med deg når du skal ut?» spurte lederen. Min mor reagerte med sjokk og fortvilelse. Hun hadde akkurat mistet mannen sin, og så måtte hun plutselig forholde seg til en utkastelsesordre, sier Gunnvald opprørt.

Sigrid hadde aldri fått sin søknad innvilget, slik hun trodde, omsorgsleiligheten sto i Olavs navn. Ifølge praksisen i Tokke kommune, måtte søknaden hennes nå behandles på nytt.

- Hvorfor Tokke kommune ikke gjorde dette klart når et ektepar på 90 flyttet inn, er uforståelig. Å rive en 91-åring ut av hjemmet sitt, er uverdig eldreomsorg, sier sønnen.

FOR FRISK

Tokke kommune mente Sigrid var for frisk til å bo i omsorgsleiligheten. De hadde sett at hun hadde gått med rullator til butikken, hun trang ikke hjelp til personlig hygiene, og klarte støvtørking og klesvask selv.

Derfor ville de flytte henne til en frittstående bolig 50 meter unna. Der ville hun ikke lenger få tilgang på heldøgns pleie fra personalet på Tokke omsorgssenter, men hjemmesykepleien og nattevakter skulle nå overta hjelpebehovet.

Hun ville ikke lenger få anledning til å spise måltidene på senteret, slik hun hadde gjort til nå, men kommunen viste til at hun kunne gå ned til helsesenteret 100 m unna for å spise middag.

I PSYKISK UBALANSE

Kommunen overså fullstendig hensynet til Sigrids mentale helse: 91-åringen var i psykisk ubalanse etter mannens død, og sjokkbeskjeden om at hun må flytte fra sitt eget hjem, forverret dette ytterligere.

I en uttalelse vedlagt søknaden til kommunen beskriver fastlegen Sigrid som deprimert og føler seg alene etter mannens bortgang. Det er også helt klart at tilstanden er forverret grunnet nyhetene om at hun må flytte fra hjemmet, vurderer fastlegen.

«Tilstanden vurderes som situasjonsbetinget psykisk ubalanse», skriver legen og mener det er høyst ufordelaktig for pasientens helse å måtte flytte fra eget hjem ved dette tidspunkt.

Likevel avslår kommunens nemd søknaden, og ber Sigrid flytte fra omsorgsleiligheten innen 15. september.

KLAGE AVSLÅTT

Familien er opprørt over at kommunen overprøver fastlegens uttalelse, og anker klagen. Den blir avslått på nytt av samme saksbehandler i kommunen, men sendes videre til Fylkesmannen i Telemark.

- Kommunen ville at hun skulle klare seg selv og installere seg i en ny leilighet, der hun måtte kjøpe inn alt av møbler, hvitevarer og gardiner. Det ble en voldsom påkjenning for henne. Hver gang jeg var der, spurte hun om jeg hadde hørt noe fra Fylkesmannen, og om hun måtte flytte før jul. «Det blir som å etablere seg på nytt, jeg vet ikke om jeg greier det», sa hun en gang, forteller Gunnvald.

DØDE

En dag i november finner en pleier moren død ved kjøkkenbordet. En venninne som snakket med henne tidligere samme dag, forteller at hun var spent på om hun fikk bo i leiligheten til over jul.

- Flytteprosessen ble for mye for henne. Jeg tror det var en medvirkende årsak til at hun døde. For oss er det ufattelig at kommunen ikke tok hensyn til alderen hennes. Det er ikke konfirmanter de behandler, men gamle folk, sier Gunnvald Solli.

- Jeg har undersøkt med praksisen i Vinje og Fyresdal, og der kunne den gjenlevende ektefellen fortsette å bo i leiligheten. At Tokke kommune heller ikke tok hensyn til uttalelsen fra legen, gjør at jeg føler dette var et overtramp, sier sønnen.

Må prioritere hjelpebehovet

TOKKE: - Vi må prioritere de som har størst hjelpebehov når vi tildeler leilighetene i omsorgssenteret, sier konstituert pleie- og omsorgsleder Niina Laaksonen.

Hun understreker at hun ikke vil kommentere den konkrete saken, men uttaler seg på generelt grunnlag om praksisen i Tokke kommune.

- Når vi tildeler omsorgsleiligheter til ektepar, tildeler vi den til den som trenger hjelp. Hvis den hjelpetrengende faller fra, må vi vurdere om den gjenlevende har krav på boligen, sier Laaksonen.

VENTELISTE

- Får ekteparet beskjed om dette når de flytter inn?

- Det skal stå i vedtaket at leiligheten er tildelt den som trenger hjelp. Ektefellen skal alltid få beskjed om at leiligheten er til den som trenger hjelp. Det må være normal praksis, sier hun.

- Hvorfor får ikke den gjenlevende ektefellen anledning til å bo i leiligheten?

- Det er alltid venteliste for leilighetene på omsorgssenteret. Vi vurderer de som har størst behov. Ingen alene bestemmer dette. Vi er en tiltaksgruppe bestående av meg, leder av hjemmetjenesten, leder av institusjon, fysioterapeut, ergoterapeut, Nav og kommunelegen, sier Laaksonen.

- I denne saken uttalte fastlegen at det var «høyst ufordelaktig for pasientens helse å måtte flytte fra eget hjem ved dette tidspunkt». I hvilken grad vurderer dere den psykiske tilstanden?

- All informasjon blir tatt med i vurderingen, men jeg vil ikke uttale meg om denne saken.

VURDERER ALT

- Men vurderer dere belastningen det er for et gammelt menneske å flytte?

- Alle kriteriene faller innunder denne vurderingen. Det kan også være personer som er 85 år og spreke. Vi vurderer alltid de individuelle søknadene ut i fra all informasjonen vi har, og prøver å finne de beste løsningene.

- Vurderer dere å endre praksisen slik at gjenlevende vil få anledning til å bo der?

- Selvfølgelig er alt mulig. Men det kan være et ektepar på 60 år, der den ene har behov, men den andre ikke. Vi har et kjempegodt tilbud i Tokke som jeg er stolt av, men jeg skjønner at andre er uenige.