Nesvik tar saken opp i forbindelse med at statssekretær Rigmor Aasrud førstkommende torsdag møter representanter fra kommunene Tokke, Vinje og Tinn - og representanter fra Blefjell sykehus. I brevs form spør Nesvik helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen om det - sett i lys av sommerens fødsler - likevel ikke er på tide å snu i saken.

TRANSPORTFØDSLER

- Fødestua «Lykkeliten» på Rjukan er i ferd med å bli lagt ned på permanent basis. I løpet av en stengt uke i sommer ble det foretatt fire fødsler på ett døgn på «Lykkeliten». Jordmoren som var til stede under disse fødslene sto frem i media og sa at de fødende kvinnene hadde måttet starte fødselen under transport, dersom «Lykkeliten» ikke hadde blitt åpnet. Vil statsråden på nytt vurdere det faglige aspektet knyttet til stenging, og dermed foreta en helhetlig gjennomgang knyttet til behovet for fødestua «Lykkeliten»? Spør Nesvik.

STØRRE RISIKO

Han begrunner spørsmålet med at han er bekymret for fødetilbudet i fremtiden, «dersom avstandene frem til fødestuer/avdelinger blir så lang at et økt antall fødsler finner sted under transport».

- Denne typen fødsler utgjør en større risiko, skaper utrygghet for mor, samt muligheten for at kommende barnefamilier vegrer seg mot å bosette seg i strøk der det er langt til nærmeste fødetilbud, skriver Nesvik.

Lederen av helse- og omsorgskomiteen ber derfor statsråden om å foreta en vurdering angående den faglige forsvarligheten knyttet opp til nedleggelsen av fødestua.

ET UTSATT MØTE

Torsdagens møte er et utsatt møte som egentlig skulle vært avholdt før sommeren. Det ble utsatt på grunn av statsrådskiftet - der Sylvia Brustad gikk av som helseminister og Bjarne Håkon Hanssen tok over. Statssekretæren Rigmor Aasrud - som skal representere regjeringa i møtet med kommunerepresentantene - er den samme statssekretæren som like før jul i fjor - under den store oslodemonstrasjonen med 200 deltakere fra Telemark - på tro og ære lovet at lokalsykehusene skulle bestå. Da demonstrantene var dratt hjem, fortalte hun at helsedepartementet forventet et budsjett i balanse.