Det er Harald Berre fra Notodden som er leder i foreningen Fosfor. På foreningens hjemmeside skriver Berre at fosterforeldre flest er rettsløse, uten holdbare avtaler eller demokratiske rettigheter. Nå blir det en endring.

LITE ER PÅ STELL

I mange år har det vært slik at noen hundre fosterforeldrepar har hatt en arbeidsavtale med staten, mens tusenvis av kommunale fosterforeldre har stått på sidelinjen. Mange tusen fosterbarn i Norge har vokst opp uten å bli fulgt opp av individuelle målsettinger eller kvalitetskontroller.

Foreningen FosFor mener fosterforeldre har vært tause i samfunnsdebatten.

- Det betyr ikke at alt er såre vel i fosterhjemsomsorgen. Tvert imot, lite er på stell for fosterbarn og foreldre i kommunalt administrerte fosterhjem. Fosterforeldre føler seg gjenglemt, fosterbarna føler seg bortgjemt. Foreningen FosFor forsøker å vise at den kommunale fosterhjemsomsorgen diskriminerer fosterbarn og fosterforeldre og at kvalitetskontrollen av fosterhjemsordningen i beste fall er tilfeldig, i verste fall totalt fraværende, skriver FosFor.

INGEN TILBUD

FosFor utfordret derfor Fagforbundet og bad om sentrale forhandlinger med KS og trygdemyndighetene. Fosterforeldre som administreres av kommunalt barnevern er den aller største gruppen innenfor fosterhjemsomsorgen. Og de kommunale fosterforeldre har ikke hatt noen avtale med oppdragsgiver.

- Fosterforeldre som gruppe er ingen høringsinstans. Fosterforeldre har ingen tjenestevei å gå oppover i systemet. Fosterforeldre har ingen tradisjoner med en fagforening som kan gi råd. Det finnes ingen tilbud om mentorer eller faddere som kan hjelpe ferske fosterforeldre med det lille som er av avtaler mellom fosterhjemmet og oppdragsgiverkommunen, opplyser FosFor.

LO MOT KOMMUNER

Fagforbundet har nå forhandla fram gode lønns- og arbeidsvilkår for statlige fosterhjem. Nå skal forbundet gjøre det samme for fosterforeldre i kommunal regi.

- Fosterforeldre er oppdragstakere i svært viktig oppdrag, sier Mette Nord i Fagforbundets arbeidsutvalg, til Fagforbundets nettside.

Videre heter det at fosterforeldre er avgjørende for at det offentlige skal kunne gi en svært utsatt gruppe barn og unge et godt omsorgstilbud, og derfor vil Fagforbundet bidra til å ivareta den ressursen disse fosterhjemmene er. Fagforbundet mener det er en selvfølge at fosterhjemmene blir fulgt opp både faglig og økonomisk.

EI VAKTBIKKJE

Fagforbundet organiserer fra før ansatte i det statlige, kommunale og private barne- og familievernet - og ser det nå som naturlig at også fosterforeldre organiserer seg her.

- Fagforbundet ønsker også å være ei vaktbikkje som passer på at staten og kommunene tar ansvaret sitt for blant annet å kvalitetssikre tilsyn med fosterhjem, gi lovpålagt og regelmessig veiledning til fosterfamilien, gi et bedre avlastningstilbud til fosterforeldre - og sørge for tettere oppfølging av fosterfamiliene fra det kommunale barnevernet. For Fagforbundet vil denne medlemsgruppen bli en stor ressurs, skriver fagforbundets nettsider.

Les også: - Dette har jeg stor tro på