– Forsvarlig å legge ned akuttilbudet

Rjukan sykehus.

Rjukan sykehus. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

SKIEN: Det vil være forsvarlig å legge ned akuttilbudet på Rjukan og likevel gi et forsvarlig tilbud. Men det krever omfattende endringer av tilbudet kommunen og sykehuset gir. Hvis ikke kan en nedlegging medføre fare for liv og helse.

DEL

Det skriver en prosjektgruppe som har sett på pasientstrømmen ved Rjukan sykehus og som spesifikt har sett på behandlingen av kritisk syke pasienter ved sykehuset.

– Etter min mening vil det være mulig å gi et forsvarlig medisinsk tilbud på Rjukan også ved en nedleggelse av akuttilbudet. De fleste kommuner i landet har ikke eget sykehus. Men likevel er det en god del utfordringer som må løses hvis det skal kunne bli et forsvarlig medisinsk tilbud videre, sier Hanne Thürmer, som har ledet prosjektgruppas arbeid.

SETT PÅ DE SYKESTE

Prosjektgruppa har blant annet i sitt arbeid sett på behandlingen av kritisk syke pasienter ved Rjukan sykehus i 2013. Etter en gjennomgang av pasientjournaler ble dette vurdert til å være 25 pasienter.

Gjennomgangen viser at av disse 25 pasientene var 14 allerede lagt inn på sykehuset. Utvalget skriver videre at fem pasienter ble fraktet til Rjukan sykehus med ganske lange transporter, og kunne vært sendt til Skien eller Notodden uten at dette ville blitt mye lengre.

Utvalget skriver at disse 19 av 25 vil kunne håndteres like godt i en ny modell uten akuttilbud, om de ligger på et annet sykehus fra starten av.

To av de 25 pasientene ble dårlige mens de var på sykehuset under dagbehandling. Mens fire pasienter kom som akuttpasienter til Rjukan fra nærområdet. Av disse så døde to pasienter, mens to ble sendt videre.

MÅ GJØRE ENDRINGER

Prosjektgruppen er tydelige på at det må gjøres store endringer i samarbeidet mellom Tinn kommune, som har ansvaret for legevakta, og Sykehuset Telemark, som har ansvaret for Rjukan sykehus, om det fortsatt skal være et forsvarlig medisinsk tilbud.

– Vi har sagt noe om og også pekt på en del konkrete utfordringer som må avklares for at det skal være et forsvarlig tilbud. Man kan ikke bare legge ned akuttilbudet uten å gjøre endringer, sier Hanne Thürmer.

– Kommunen og Sykehuset Telemark er nødt til å gå inn å se på hver enkelt hendelse for å tenke og finne løsninger til hvordan denne type hendelser skal håndteres i framtiden, sier hun.

MÅ RYDDE OPP

Thürmer mener det blant annet må ryddes opp i forholdet mellom legevakta og sykehuset.

– Uansett hva framtidig struktur blir bør man se på forholdet mellom legevakta og sykehuset. I dag kan det være litt vanskelig å vite når pasienten er på legevakta og når pasienten er på sykehuset. Man må se på grensen mellom legevakt og sykehus. Blant annet slik man har gjort på Notodden.

– Legevakta bør også få mer kompetanse og utstyr slik at man kan håndtere flere saker selv. Dette er også noe man har gjort i mange andre kommuner, sier Hanne Thürmer.

– «Ledelsen ved sykehuset og Tinn kommune må gå gjennom de konkrete hendelsene og planlegge et godt tilbud for framtiden. Uten slik planlegging kan en nedleggelse av akuttfunksjoner på Rjukan medføre fare for liv og helse. Det er avdekket uavklarte grensesnitt mellom kommunal legevakt, ambulansetjenester og sykehuset på Rjukan. Sykehus, legevakt, kommunehelsetjeneste og ambulansetjeneste har over lang tid tilpasset seg dagens arbeidsdeling. Dagens situasjon er uoversiktlig, og det er et stort behov for å rydde mellom kommunens ansvar og sykehusets ansvar», heter det fra utvalget.

- MENNESKELIV VERDT LIKE MYE

Ordfører Steinar Bergsland i Tinn er på ingen måte enig med det prosjektgruppa legger fram.

– Det vi ser er at Sykehuset Telemark bruker tall i sin favør uansett hvordan tallene kommer fram. For meg spiller det ingen rolle om det er fem, tjue eller åtti personer som reddes ved sykehuset. Et menneskeliv er like mye verdt i øvre deler av Telemark som i Grenland, sier ordfører Steinar Bergsland.

– For oss i Tinn er det en ting som gjelder, det er at vi har et fullverdig akuttilbud.

– Det er jo bare å se hvordan været har vært det siste trekvart året. Det har vært mye stengte veier og dårlig vær. For oss er sykehuset på Rjukan veldig viktig også i beredskapssammenheng, sier Bergsland.

IKKE MER Å SNAKKE OM

For kort tid siden var det møte mellom Sykehuset Telemark og Tinn kommune. Konklusjonen på møtet ble at man ikke har mere å snakke om. – Vi hadde et møte med helseministeren, Helse Sør-Øst og Sykehuset Telemark tidligere. Min forståelse av det møtet var at Sykehuset Telemark skulle komme med et bedre tilbud enn det som lå på bordet.

– Men når vi hadde det siste møtet så kom det ikke noe mer. Det var stort sett bare det som allerede ligger i samhandlingsreformen. Dermed er vi like langt, sier Bergsland.

Han poengterer også at driften ved sykehuset på Rjukan slik det er i dag, koster rundt 85 millioner kroner i året, to til 2,5 prosent av budsjettet til Sykehuset Telemark.

– Det er ikke her det er veldig store penger å spare. Vi har et vedtak i kommunestyret i Tinn om at vi skal arbeide for å beholde et fullverdig akuttsykehus i Tinn. Det er det vi arbeider med som mål. Når sykehusledelsen ikke ønsker dette så sier det seg selv at vi ikke har så mye mer å snakke om. Nå får vi bare vente til styret ved Sykehuset Telemark gjør sine vedtak. Så får vi i alle fall håpe at de bruker fornuften, sier Steinar Bergsland.

Artikkeltags