Gå til sidens hovedinnhold

Forlanger statlig drift

Artikkelen er over 11 år gammel

Presset mot regjeringen til å si ja til å betale for Bratsbergbanen fra 1. januar 2011 øker. Fylket er på glid til å si ja til seks måneders «nødhjelp» og lokalpolitikere uansett ståsted forlanger statlig drift.

Høyres Torbjørn Røe Isaksen har avkrevd samferdselsministerens svar på om hun sier ja eller nei til å legge ned en jernbanestrekning og Telemark Unge Høyre vil ha åpning for privatisering eller statlige subsidier til drift. Fra før av har den tverrpolitiske grupperingen «Folkeaksjonen for Bratsbergbanen» bedt fylkespolitikere og andre om å svare på en rekke togspørsmål - som de svarte bekreftende på - før forrige valg.

MANGE ARGUMENTER

Denne uka ble det også kjent at fylkesordfører Gunn Marit Helgesen var villig til å bla opp penger i seks måneder - under forutsetning av at staten overtok hele ansvaret fra 1. januar. Bratsbergbanen er i dag en togrute som går fra Notodden til Porsgrunn - med mellomstopp på Tykkerud, Nisterud og Skien. Banen er også bindeleddet mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Miljøhensyn, et mye dårligere busstilbud, fraflytting og en fatal nedlagt skoletransport er noen av ankepunkter motstanderne har gitt. Andre har sagt at uten Bratsbergbanen kuttes kommunikasjonen mellom nord og sør i Telemark fylke.

FYLKESTING I NESTE UKE

I Fylkestinget den 28. til 29. april skal det første «slaget» stå. Så sent som i desember 2009 foretok fylkestingspolitikerne følgende vedtak.

- Telemark fylkesting vil sterkt understreke viktigheten av å opprettholde og videreutvikle Bratsbergbanen i et langsiktig perspektiv. Driften av Bratsbergbanen må sikres gjennom statlige kjøp i tråd med Regjeringens politiske plattform hvor det heter at en vil styrke satsingen på jernbanen blant annet gjennom et økt statlig kjøp av togtjenester.

Med et ja til seks måneders «nødhjelp» - eller oppfyllelse av gammel avtale - det kommer an på hvem man spør - kan det bli verre å si nei takk på tinget.