Gå til sidens hovedinnhold

Det vanskelige kraftvalget

Artikkelen er over 12 år gammel

Sier man nei til utbygging av Fulldøla, sier man kanskje ja til permanent lav vannstand i Follsjøen. Sier man ja kan man si farvel til dagens friluftstilbud.

Torsdag skulle kommunepolitikerne avgjøre om det blir utbygging eller ikke av Fulldøla - elva som renner ut av Follsjøen. Det klarte de ikke - fordi de diskuterte for lenge og for mye om de skulle utsette saken eller diskutere den. Det endte med utsettelse.

ULEMPENE

Slik administrasjonen i Notodden kommune ser det er dette ulempene ved anlegget:

- Den store fossen i Fulldøla forsvinner. Fulldøla blir en liten bekk året rundt. Elva vil gro igjen. Øverste del av tømmerrenna blir revet. Nye veier og en 300 meter lang rørgate på betongfundamenter blir plassert i et kulturhistorisk miljø. De mange badeplassene forsvinner. Diverse ulemper for isfisking. Gyteproblemer for fisken.

Administrasjonen mener også at selve strømforsyningselementet ikke er en fordel for allmennheten - siden anlegget er så lite at kundene ikke vil merke noen nedgang i strømprisen.

Andre momenter er den sjeldne elveperlemuslingen som er observert i Fulldøla. Noen mener den vil forsvinne, noen mener den allerede er forsvunnet, mens grunneierne mener nye bassengdammer vil gjøre at den trives bedre eller like greit som nå.

FORDELENE

Fordelene rådmannen ser er at eierne Tinfos AS, Notodden Energi AS og 22 grunneiere som eier 60 prosent - vil tjene gode penger på anlegget, som igjen gir skatteinntekter - og arbeidsplasser i en viss periode. Pluss en kvart/halv stilling permanent.

Rådmannen gikk i utgangspunktet inn for å si nei til utbygging, mens teknisk utvalg åpnet for utbygging med visse endringer til blant annet vannføring. Når saken kommer opp igjen - vil det garantert blir enda flere forslag.

EIERNES SYNSPUNKT

Notodden Energi AS eier 20 prosent av Follsjå kraftverk som står bak utbyggingsplanene. Direktør Olav Forberg har henvendt seg til alle kommunestyrerepresentantene for nå overbevise dem om anleggets fortreffelighet. Det første han advarer mot er at hvis elva ikke bygges ut vil det bli aktuelt for eierne å slutte å vedlikeholde damanleggene (tømmerfløtingen er for lengst opphørt og anlegget har i dag ingen annen misjon enn å holde vannet i Follsjøen på dagens nivå).

I reglene for nedleggelse av vassdragsanlegg står det at hvis anlegget ikke vedlikeholdes, skal det fjernes og området tilbakeføres slik forholdene var før anlegget ble bygget. Det betyr en vannstand i Follsjøen som er adskillig lavere enn dagens. Nå må riktignok eierne søke om konsesjon for å gjøre dette - hvis noen mener det vil føre til påtakelig skade eller ulemper for allmennheten.

- Konsesjon skal gis om ikke særlige grunner taler i mot, står det i forskriftene.

VERDT HELE KVOTEN

Notodden energi har også sett på CO2-regnskapet. Ved hjelp av tall fra Bellona har man regnet seg frem til at hvis produksjonen i Follsjå kraftverk erstatter fossile energibærere 100 prosent - vil CO2-regnskapet se slik ut: En årsproduksjon i Fulldøla på 14,5 GWh (600 husstander) tilsvarer en utslippsreduksjon på 12 375 tonn CO2 per år. Statens forurensingstilsyn solgte klimakvoter tilsvarende 12 380 tonn CO2 fra oktober 2008 til oktober 2009.

Et ja til utbygging betyr altså at man får en like stor utslippsreduksjon på CO2 som Statens forurensingstilsyn solgte i klimakvoter hele siste år. Ett tonn CO2 koster i dag 137 kroner - så hvis Norge skal kjøpe tilsvarende klimakvote neste år utgjør verdien av Fulldøla 1 695 000 kroner i året.

PS: Dagens lave vannstand i Follsjøen blir av eierne forklart med at begge dammene lekker som en sil. Andre - også politikere - mener det skyldes at grunneierne har åpnet damlukene.