Etter vedtaket i Blefjell sykehus sitt styre sendte Christin Nyland, kommunikasjonsrådgiver i Helse Sør-Øst RHF, ut en pressemelding der administrerende direktør i regionsforetaket, Bente Mikkelsen, prøver å svare på de mange spørsmålene som er stilt om hvordan Helse Sør-Øst reagerer på vedtaket om 22 millioner i underskudd i Helse Blefjell.

BALANSE, BALANSE

I pressemeldingen står det følgende:

Vårt hovedbudskap er:

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF har overfor alle HF vært klare på at kravet til budsjettbalanse skal etterleves. Vi skal med andre ord ikke bruke mer penger enn vi har.

2. Dette har også styret i Blefjell HF beskrevet i protokollen i sak 44/2007.

3. Helse Sør-Øst RHF ser at dette er vanskelig.

4. Helse Sør-Øst RHF er tilfreds med at styret i Blefjell sykehus i protokollen erkjenner kravet til balanse og sier i sitt vedtak at det ber ledelsen om å arbeide videre med å finne tiltak som kan bedre den økonomiske situasjonen hvor målet er balanse mellom inntekter og kostnader.

5. Det endelig resultatkravet settes i foretaksmøtet.

NYE KRAV I FEBRUAR

Dette betyr at sykehusdirektør Mikkelsen ikke vil svare på det som hele diskusjonen handler om. Nemlig at Helse Sør-Øst selv må foreslå strukturendringene. Styret i Blefjell diskuterte tirsdag lenge den delen av vedtaket - som Mikkelsen ikke nevner med et eneste ord - som går på at hvis man skal skjære ytterligere mer ned - må andre på banen. Hele poenget til styret i Blefjell var nemlig følgende:

- Styret er innforstått med at ytterligere innsparinger utover de foreslåtte, betinger strukturelle endringer. Dette arbeidet må skje i nært samarbeid med Helse Sør-Øst RHF og de berørte kommuner.

Bortsett fra en erkjennelse av at styrets arbeid er vanskelig eksisterer ikke hovedpoenget i direktørens svar. Det blir i siste punkt også varslet at styrets budsjettvedtak tilsynelatende ikke er verdt blekket det er skrevet på - siden «det endelige resultatkravet settes i foretaksmøtet». Dette møtet avvikles i begynnelsen av februar.