Ordene tilhører Nav-leder Olav Kasland og setningen var myntet på Notoddens politikere under årets budsjettseminar. Ved sist telling var det rundt 200 barn på Notodden som kvalifiserer til å komme i kategorien for barnefattigdom. Dette gjelder barn fra null til 18 år. 200 individer er mange skoleklasser i en by med bare 12 300 innbyggere.

GJELDER MANGE

Notodden kommune fikk i fjor prosjektmidler av Arbeids- og inkluderingsdirektoratet til å gjennomføre tiltak rettet mot bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Kommunen har, i samarbeid med Nav, igangsatt ulike tiltak.

- Barnefattigdom henger nødvendigvis isammen med foreldrenes økonomi og vi har flere familier på Notodden som ikke klarer å gi barna sine det som på en måte forventes at det skal gis til barn i dag, sier Kasland.

Dette kan gjelde gaver i bursdager, aktiviteter og utstyr, kino, offentlig bading og ferie.

- Her er det mange barn som sliter, og Notodden er ikke forskånet for dette. Dette gjelder også mange andre kommuner. I forhold til andre ligger Notodden omtrent midt på treet.

UTLÅNSSENTRAL

Kasland sier Notodden deltar i regjeringens fattigdomsbekjempelses-prosjekt. I 2009 fikk kommunen 1,8 millioner kroner. Et beløp Nav forventer å få i hvert år i to år til.

- Vi bruker pengene til mange forskjellige prosjekter. Vi har etablert en utlånssentral - Redesign - der folk kan låne ting som sykler, ski, soveposer og skøyter. Og andre ting som barna vokser fort fra, sier han.

Denne utlånssentralen er ikke låst til de som kommer under benevnelsen barnefattigdom, hvem som helst kan låne utstyr herfra. Noe «vanlige» folk også gjør. Hvorfor kjøpe nye skøyter til avkommet, hvis han/hun finner ut at dette ikke var gøy etter tre minutters bruk?

HAR OVERSIKT

- Andre konkrete ting vi gjør er å dele ut gratis kinobilletter (for de innen målgruppa) og vi er også proaktive overfor familier som går på sosialhjelp. Vi gir de informasjon om tilbud. Vi har også en kontantkasse som rektorer, helsesøstre og andre kan få penger fra - til for eksempel kontigenter som må betales eller en skoletur som arrangeres. Eller til presanger i bursdager - som er et stort problem. Foreldrene har ikke råd og det ender med at barnet ikke går, sier Kasland.

Ordningene fungerer i praksis slik at helsesøster og skolene vet hvor skoen trykker for hvem.

JENTER UTSATT

Nav bruker også penger til leksehjelp etter skoletid og har også etablert en egen datagruppe - det er mange som ikke har datamaskin hjemme.

- Vi har også etablert en egen jentegruppe for å bevisstgjøre dem overfor sin egen rolle. Ofte er det slik at jenter i mange tilfeller er utsatt på en annen måte enn gutter for fattigdom. De tiltrekkes kanskje miljøer der penger og ting er attraktivt. Motepress er tyngre mot jenter. Dette er en form for kjønnsrollebevisstgjøring, sier Kasland.

Nav samarbeider også tett med Røde Kors om aktiviteter. Det kan være leirtilbud eller turer til Sommarland i Bø og Norsjø Ferieland. Røde Kors stiller med folk og Nav betaler inngangsbilletten.

KREM

Nav Notodden jobber også med organisasjonen KREM (kreativt og mangfoldig arbeidsliv).

- De er etablert i Grenland og er en brukerorganisasjon som har til hensikt å få folk ut i arbeid og aktivitet. De har vi gitt bidrag til for å få de etablert på Notodden. Slik at de kan hjelpe til med ungdommen som er litt på flyt (dropouts, rånere, ungdom som bare henger i byen) og som offentlige etater ikke får tak i. KREM klarer å få fatt i disse ungdommene på en helt annen måte enn det en offentlig etat kan - og aktivisere de, sier Kasland.

Selv om mye av dette fungerer - er det bare en form for lindring. Olav Kasland sier den endelige løsningen ligger i at foreldre får en arbeidsinntekt/trygdeinntekt man kan leve av.