Nå kan Anne og naboene juble

VIL BLI HØRT: Leder Anne Løvseth i Osebakken vel håper kommunen nå vil inkludere beboerne på Osebakken i den videre prosessen, og lytte mer til deres innspill.

VIL BLI HØRT: Leder Anne Løvseth i Osebakken vel håper kommunen nå vil inkludere beboerne på Osebakken i den videre prosessen, og lytte mer til deres innspill.

Artikkelen er over 5 år gammel

PORSGRUNN: Fylkesmannen opphever bystyrevedtaket for Osebakken park. – Dette viser at det nytter å protestere for beboere og en liten velforening, jubler leder Anne Løvseth i Osebakken vel, som sendte klagen til Fylkesmannen.

DEL

I våres ble reguleringsplanen for Osebakken park vedtatt i bystyret. I etterkant av vedtaket sendte Osebakken vel og direkte berørte naboer en klage til Fylkesmannen på bystyrets godkjenning av planen.

Nå har Fylkesmannen behandlet klagen, og konkluderer med at bystyrets vedtak må oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil.

Saken må derfor sendes tilbake for ny behandling i kommunen.

– Det er veldig, veldig bra. Alle i styret i velforeningen er veldig glad, sier leder Anne Løvseth i Osebakken vel.

Hun fortsetter:

– Dette viser at det nytter å protestere for en liten velforening. Og at beboere på et lite sted kan vinne fram med sine synspunkter. Medlemmer i velforeningen samlet inn totalt 125 underskrifter til klagen.

– Vi gikk fra dør til dør og informerte om saken. Det var mange som ikke kjente planene før vi kontaktet dem, sier Løvseth

VESENTLIG BETYDNING

Saken dreier seg om ny reguleringsplan i forbindelse utbyggingsprosjektet Osebakken park. Her planlegges det å bygge 160 nye leiligheter. Planen har gått mange runder i det kommunale systemet, og strekker seg helt tilbake til 2008.

Velforeningen mener planen som ble godkjent i bystyret i våres, ikke hadde vært til høring eller offentlig ettersyn. Både velforening og direkte berørte naboer anførte i klagen at de ikke hadde fått anledning til å uttale seg om de vesentlige endringene som de mente hadde blitt gjort siden forrige høringsrunde. Og de de reagerte sterkest på var stengingen av en jernbaneovergang, som de mente ville dele bydelen i to.

Fylkesmannen skriver at stengingen av jernbaneovergangen vil gi endringer av vesentlig betydning for berørte parter.

– Det er således en saksbehandlingsfeil at saken ikke var på ny høring og offentlig ettersyn før vedtaket ble truffet, heter det i brevet.

Vel-lederen håper kommunen nå vil inkludere beboerne på Osebakken i den videre prosessen, og lytte mer til deres innspill.

– Vi ønsker en miljøgate, med fartsreduserende tiltak. Og vi vil ha en jernbaneundergang plassert ved den framtidige Linnajordet aktivitetspark, som ikke vil dele bydelen i to, sier Løvseth, som understreker at Velet ønsker den planlagte boligbyggingen i Osebakken park velkommen.

– Vi ønsker alle velkommen til Osebakken, vi, sier hun.

Kommunalsjef Morten Næss sier han tar Fylkesmannens oppheving av vedtaket til etterretning.

– Feil kan skje. Vi skal vurdere brevet fra Fylkesmannen, og se om vi er enige i konklusjonen. Men hvis Fylkesmannen har rett, så må vi sørge for å gjøre det riktig denne gangen, sier Næss.

– Jeg er først og fremst glad for at det er kommet en avgjørelse i saken, slik at vi kan komme videre. Utbygger er jo litt utålmodig, sier han. Utbygger Skule Wærstad i Telemark Vestfold Utvikling AS sier det har vært utfordrende med uforutsigbarheten rundt byggeprosjektet.

– Men jeg er helt sikker på at det blir bygd ut i dette området. Dette er jo fortetting, og helt i tråd med ønskene til statlige og kommunale myndigheter, sier Wærstad.

Artikkeltags