For første gang blir det et samarbeid med Holla menighet om et fordypningsprogram i orgel fra skoleåret 2019/2020. Det blir også et orgelverksted i Holla kirke 23. mars, der alle pianoelevene i kulturskolen skal få prøve seg på orgel.

– Vi ønsker rett å slett å fremme truede instrumenter, og har som mål å rekruttere nye orgelelever, sier rektor Cedomir Popadic.

Flere instrumenter i fare

For i likhet med truede dyrearter, finnes det også truede instrumenter.

Kontrabass, fagott, harpe og obo er andre i samme kategori.

– Vi har allerede gjort noe med obo, og har elever som spiller på det instrumentet, forklarer Popadic.

Flere av dagens ungdommer vet ikke hva orgel er,

– Da kan noen av dem se undrende ut, forklarer pianolærer Solveig Realfsen Åmland. Totalt er det 23 pianoelever ved kulturskolen.

– De gleder seg og er spente. 19 av 23 har meldt sin interesse for orgelverkstedet, og det er veldig bra, mener hun.

Laget et opplegg

Det er organisten i Holla kirke, Gunnhildur Baldersdottir, som har laget et opplegg sammen med kulturskolens pianolærer Solveig Realfsen Åmland. Elevene skal få en innføring i orgelets historie, få opplæring/undervisning, lære noen enkle stykker.

– Det har blitt en mediesentrert kultur. Det er lettere å laste ned enn å spille noe selv. Det handler om tilgjengelighet, tror de.

Før var det nærmest et husorgel i alle hjem, eller salmesykkel som det ble kalt. Nå er ikke lenger orgel et lett tilgjengelig instrument.

– Det har hendt at vi har fått forespørsel om vi vil overta slike instrumenter. Men da har vi bare måttet takke nei. Vi har ikke plass, dessverre, forklarer Popadic.

Kraftigere lyd

Organist Gunnhildur Baldersdottir forklarer at kirkeorgelet er en spennende opplevelse.

– Det har en kraftigere lyd enn mange andre instrument, og ikke minst er det mulig til å spille med pedaler. Det blir noe helt nytt når kulturskoleelevene får en smak av orgelet, forteller hun.

Hun ser gjerne for seg en økt interesse for organistyrket.

– Klarer vi å få to som blir interessert, så er det bra, påpeker kulturskolerektoren.

På lørdagen får foreldrene høre litt om hva de unge håpefulle har lært.

– Det blir en hentekonsert når foreldrene kommer for å hente.

Fakta

Truede instrumenter

Et nasjonalt kartleggingsarbeid med tittel «Instrumenter i fokus», er i gang, meddelte Norsk kulturskoleråd i 2016. Målet er å få et økt fokus på instrumentgruppene fagott, harpe, kirkeorgel, kontrabass og obo – og helst få flere interessert i å spille disse instrumentene.

Prosjektet «Instrumenter i Fokus» (tidligere kalt truede instrumenter) er igangsatt etter initiativ fra Valdres sommersymfoni, De unges orkesterforbund, Voksenåsen sommer- og vinterakademi og Norsk kulturskoleråd.