Ordførerne er ikke kvitt alle dobbeltroller

SKIEN: Gjennom mange år har det gjerne vært sånn at ordførere har hatt en rekke verv i kommunale og interkommunale selskaper. Enkelte med gode godtgjørelser. Nå er det på et minimum. Men fortsatt er det de som har denne type dobbeltroller.