Generalforsamlinga i Det Norske Travselskap (DNT) ble holdt på Thon Hotel Arena i Lillestrøm lørdag. Ledervalget i DNT munnet ut i en duell mellom valgkomiteens enstemmige forslag på Erik Skjervagen (62) og den sittende lederen, Knut Weum. Ifølge Trav- og galoppnytt ble Skjervagen valgt med 59 mot 12 stemmer.

– Det er jo rett og slett en knusende seier. Det er sjeldent jeg har vunnet et valg med så mye, sier fyresdalsordfører Erik Skjervagen (Ap) til TA søndag ettermiddag.

Bytter ut hesten med vervet

Skjervagen synes det er gøy at han fikk så stor støtte.

– Det er viktig å ha støtte hvis en skal få til noe i en organisasjon, sier Skjervagen.

Den travinteresserte ordføreren i Fyresdal sier at det spesielt er to ting som blir viktige framover for travsporten.

– Det ene er rammebetingelsene fra myndighetene – for de har tatt «kvelertak» på travsporten, og så har de varslet en ny spillelov som vil ta et ytterligere kvelertak, og den skal vel behandles i Stortinget i november eller desember. Og så er det samarbeidet med Norsk Rikstoto, det må vi få på skinner, sier Skjervagen.

Koronapandemien ble tøff for travsporten, ikke minst siden travbanene ble stengt ned.

– Det som berget oss var at myndighetene tok bort totalisatoravgiften. Men det er ikke nok, og spillet har gått ned. Når spillet går ned og pottene blir mindre, så blir det mindre penger til hesteeierne. Så det er en ond spiral, sier Skjervagen.

– Du er også ordfører – vil du få tid til det nye ledervervet i DNT?

– Jeg har til nå hatt travhest og trening av travhest som hobby. Nå må jeg bytte ut den hobbyen og heller ha det som hobby å være travsportleder, sier Skjervagen.

– Vil bli tatt godt imot

Travekspert og travskribent i TA, Kurt Hella, uttaler til Vest-Telemark blad (VTB) at det er spennende med Skjervagen som ny styreleder i DNT.

– Premiene må opp. Det er prioritet nummer en. Det Skjervagen gikk til valg på er noe alle ønsker og stiller seg bak. Dette blir spennende og han vil bli tatt godt imot, sier Hella til VTB.

Ifølge wikipedia.no består Det Norske Travselskap av 13 travforbund og 179 travlag i Norge. Mer enn 16 000 medlemmer er organisert i lokallagene. DNT ble dannet allerede i 1875 for å styrke hesteavl og travsport i Norge. Fra 1903 har DNT vært sentralforbundet for all norsk travsport. I 1982 opprettet DNT stiftelsen Norsk Rikstoto som driver totalisatorspill ved elleve norske travbaner.